Skip to main content

Van papieren tijger naar praktisch houvast

Een inspirerend en gedragen strategisch beleids- of schoolplan is onmisbaar als je je organisatie verder wilt brengen. Maar in de praktijk blijkt het verraderlijk lastig om zo’n plan te maken en uit te voeren. Te vaak gaan de inspanningen en het geld dat aan de ontwikkeling ervan is besteed in rook op en verdwijnt het plan in een lade, omdat het onvoldoende aansluit op de dagelijkse werkelijkheid.

Dat kan anders. Tijdens het traject ‘Van papieren tijger naar praktisch houvast’ maak je onder begeleiding van onze adviseurs een werkbaar en inspirerend plan voor je organisatie. Een plan waaraan medewerkers met plezier en in saamhorigheid werken.

Bouwstenen voor dit plan zijn:

  • De missie, visie en kernwaarden van de organisatie;
  • Ambities, vraagstukken en dilemma’s;
  • Onderwijsinhoud (inclusief inspectiekaders);
  • Personele invulling in een veranderende arbeidsmarkt;
  • Positionering en profilering, ofwel de ‘smoel’ van de organisatie.

Onze adviseurs hebben ruime ervaring met beleidsvraagstukken en zijn tegelijkertijd gepokt en gemazeld in het onderwijs door jarenlange praktijkervaring. Samen met hen ontdek je stap voor stap aan welke ‘knoppen’ je in jouw organisatie kunt draaien om doelen te behalen en veranderingen te realiseren. En ontwikkel je een beleids- of schoolplan dat voortgang en daarmee vooruitgang brengt.

“Ik heb nu twee sessies gevolgd. Het samenwerken met Mathieu Bootsveld voelt als thuiskomen. Het gaat heel natuurlijk. Er is evenwicht tussen weten wat de opdracht is, goed luisteren en bijsturen. Dat doet hij op een laagdrempelige manier. Werkt heerlijk ontnuchterend en tegelijkertijd zet het aan tot een professionele en doelgerichte manier van werken bij alle deelnemers. Jullie horen wat de klant wil en blijven heel dichtbij je eigen expertise.”

Natasja van Wijngaarden, directeur OBS het Meerrijk in Kampen

 Een plan, en dan?

Kun je na het schrijven van een goed plan nog wel wat hulp gebruiken bij de realisatie ervan?