Intern begeleider Vrijeschool De Toermalijn in Meppel

Functie
Intern Begeleider
Provincie Drenthe

Plaats Meppel

Vakgebied
Primair Onderwijs
24 uur per week per 1 augustus (of eerder)
0,6 WTF

Vrijeschool De Toermalijn zoekt gestructureerde IB’er

Vrijeschool De Toermalijn in Meppel maakt deel uit van stichting Vrijescholen Athena. Stichting Athena vertegenwoordigt vijftien vrijescholen in Noord, Oost en Midden-Nederland. De vrijeschool in Meppel wordt bezocht door 190 kinderen verdeeld over 8 groepen en zal naar verwachting de komende jaren groeien, gezien de stijgende populariteit van de school.

De school is gehuisvest in een prachtig onder architectuur gebouwde school volgens de organische bouwkunst op basis van de filosofie van Rudolf Steiner.

Vrijeschool onderwijs – Vrij maar niet vrijblijvend
Het doel van vrijeschoolonderwijs is bij de leerlingen een veelzijdige belangstelling te wekken en de kinderen te helpen hun persoonlijkheid tot ontplooiing te brengen. Vrijheid van denken en de vrijheid om te kunnen zijn wie je bent.

Maar vrij betekent in het vrijeschoolonderwijs niet vrijblijvend. De kinderen werken vanuit een zeer gestructureerd lesaanbod. Zij worden tussentijds getoetst met onder meer CITO-toetsen en de leerlingen hebben dus ook hetzelfde cognitieve niveau als leerlingen van reguliere scholen. Aan het einde van de basisschoolperiode zijn de kinderen dan ook goed voorbereid om naar het (reguliere) voortgezet onderwijs te kunnen gaan.

Onderwijs is in de eerste plaats opvoeding. De leerstof wordt beschouwd als materiaal waaraan het kind zich verder ontwikkelt: het leren is een hulpmiddel om het kind in die ontwikkeling te begeleiden. Het brede aanbod van vakken is een van de middelen daartoe. De verschillende vakken zijn zowel op elkaar, als op de leeftijdsfase van het kind afgestemd.

Denken, voelen en willen
Het onderwijs op de vrijeschool is altijd gericht op de ontwikkeling van drie gebieden: het denken, het voelen en het willen. Op de Toermalijn is het onderwijs zo ingericht dat in de lessen wordt gewerkt aan de cognitieve kwaliteiten, de sociale en kunstzinnige vaardigheden, evenals aan de wilskracht van het kind. Om die drie gebieden (denken, voelen, willen) te kunnen ontwikkelen, wordt binnen de lessen, naast de (cognitieve) lesstof gebruik gemaakt van beeldende en muzikale verdiepingen, alsook drama- en bewegingsoefeningen. Zo kunnen droge rekenlessen veranderen in feestelijke gebeurtenissen of eindigt de muziekles in een spannende rekenontdekking. In de lessen wordt zowel individueel als klassikaal gewerkt. Met het individuele werken beoefenen de leerlingen het leren op eigen niveau en de zelfstandigheid. Tijdens de klassikale lesonderdelen wordt juist de sociaal-emotionele kant van de kinderen en het werken in groepsverband ontwikkeld.

Binnen het hele palet van vakken loopt er door het jaar heen de rode draad van de jaarfeesten. Kinderen beleven deze vaak als een houvast en door de herhaling ontstaat ook een gevoel van veiligheid.

Jouw opdracht

Om de school een stap verder te brengen zijn we op zoek naar echte topper. Niet iemand die alles zelf wil doen, maar iemand die in staat is anderen beter te maken. In muzikale termen gesproken, zoeken we een dirigent om het orkest te leiden. Iemand die de leerlijnen van voor tot achter kent en al coachend het team en ieder individu beter maakt. Dat doe je autonoom en in de afstemming met de directeur ben je leidend.

In de kern ligt er de volgende opdracht:

 • Het vergroten van het eigenaarschap bij leerkrachten waardoor de zorgstructuur goed geïmplementeerd wordt.
 • Coachen van leerkrachten in de kwaliteit van onderwijs door te werken vanuit een leerplan, te werken aan doelen en deze uit te zetten in leerlijnen.
 • Coachen van leerkrachten in gedifferentieerde instructie en verwerking
 • Een doorlopende lijn borgen in de overgang van de kleuters naar klas 1
 • Het versnellen van de cognitieve leerprocessen in de klassen 1 t/m 3, waardoor kinderen aan het einde van het leerjaar op het juiste niveau zitten.
 • Het realiseren van een goede afstemming tussen het periode onderwijs en de reguliere onderwijs dat gegeven wordt volgens de methodes.
 • De IB’er is medeverantwoordelijk voor het aannamebeleid van zij-instromers door te kijken of de school op basis van het SOP instaat is de kinderen een adequaat onderwijsaanbod te verzorgen.

Wat biedt de school jou?

 • In de provincie Drenthe heeft de stichting 3 vrijescholen (Assen, Emmen, Meppel). De tweehoofdige directie heeft de taken van de 3 scholen verdeeld. De IB’ers van de drie scholen hebben  regelmatig contact. Er wordt in het IB-netwerk naar gestreefd zo goed mogelijk gebruik te maken van ieders competenties. Daarnaast heeft Stichting Athena een IB-netwerk voor alle aangesloten scholen waar onder leiding van de stafmedewerker onderwijs en kwaliteit wordt gewerkt aan kennisdeling en kennisontwikkeling.
 • De collega IB’er in Assen heeft veel kennis van de zorg, de collega in Emmen veel kennis omtrent het gedrag.
 • Nieuwe leerkrachten  kunnen deelnemen aan de applicatiecursus vrijeschoolleerkracht. Dit is een cursus welke jaarlijks georganiseerd wordt voor nieuwe medewerkers van Athena, die in het primaire proces werken, maar geen vrijeschool achtergrond hebben. Nieuwe IB-ers kunnen op dagdelen over vrijeschoolachtergronden, in overleg, aansluiten.
 • De betrokkenheid van het team is groot; Zij werken allen vol passie aan het vrijeschool onderwijs. Het is een fijn team om mee samen te werken in een sfeer waar eigen verantwoordelijkheid en verantwoording als professional voorop staat.
 • Je bent als IB’er autonoom in je handelen. De taken tussen de directie en de IB’er zijn goed verdeeld en jij bent sparringpartner voor de directeur op zijn verantwoordelijkheden en vice versa. Je hebt echt ruimte om te handelen en jouw koers te varen.
 • Vanuit het Samenwerkingsverband 2203 Meppel krijg je uitstekende ondersteuning van specialisten en er wordt 4 keer per jaar een IB netwerk georganiseerd.

Arbeidsvoorwaarden

Uiteraard volgt Stichting Vrijescholen Athena ook CAO PO. Je wordt ingeschaald in een OOP schaal, aangezien het een functie is en geen taak.

Aanvullend op de reguliere reiskostenvergoeding uit de CAO PO ontvang je 0,19 cent per kilometer reiskosten voor woon-werkverkeer en dienstreizen.

Contact informatie

Heb je naar aanleiding van deze uitdagende vacature vragen? Neem dan contact op met Ton Markink. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (06) 235 582 25 of via tmarkink@onderwijsconnected.nl. Hij begeleidt deze procedure vanuit Onderwijs Connected.

Je kan solliciteren door je CV te mailen met daarnaast een brief of een videoboodschap met daarin je motivatie hoe jij denkt goed invulling te kunnen geven aan deze opdracht.

Reageren is mogelijk t/m woensdag 3 februari 2021. De eerste gesprekken zijn gepland in week 5 & 6 en de tweede gesprekken met de sollicitatiecommissie in week 7. We ontvangen je sollicitatie graag via info@onderwijsconnected.nl.