Schoolleider ’t Kruisrak in Bunschoten-Spakenburg

Status: Werving geslaagd!

Functie: Schoolleider
Provincie: Utrecht
FTE: 0,8

Gezocht: Schoolleider die ‘t Kruisrak helpt om op koers te blijven

Kinderen stimuleren om te ontdekken wie zij zijn en kunnen zijn in de samenleving, zorgen dat zij met plezier en vertrouwen naar school gaan en zich optimaal ontwikkelen: dat is waar basisschool ’t Kruisrak voor gaat. De aan de school verbonden professionals zijn zich bewust van de uitdaging die het is om binnen alle ontwikkelingen en aandachtspunten kwalitatief goed en rijk onderwijs te (blijven) verzorgen en hebben daarbij behoefte aan focus. Wij zoeken een leider die hen daarin ondersteuning en sturing biedt. Ben jij de  schoolleider die zorgt dat wij in samenspel gericht naar ons doel varen?

OBS ‘t Kruisrak in Bunschoten-Spakenburg

’t Kruisrak is een openbare sportbasisschool in Bunschoten-Spakenburg met ongeveer tweehonderd leerlingen. De school biedt eigentijds onderwijs met moderne methodes en veel aandacht voor taal en lezen, onder andere via een bibliotheek op school. Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij het leren van de Nederlandse taal is er een taalklas. Er is op ’t Kruisrak veel aandacht voor een gezonde leefstijl en bewegen. Het energieke en bevlogen team van 28 teamleden werkt samen in leerteams continu aan de verbetering van de onderwijskwaliteit.

Waar staat OBS ’t Kruisrak voor?

‘Leer wie jij kunt zijn’. Dat is de missie van STEV (stichting Eem-Vallei Educatief, de organisatie waar ’t Kruisrak onderdeel van uitmaakt). Dat betekent dat de school kinderen ondersteunt in hun ontwikkeling tot goed toegeruste, zelfbewuste en initiatiefrijke mensen binnen een mondiale samenleving. ’t Kruisrak heeft een open cultuur, die zich richt op respect en aandacht voor jezelf, de ander en de omgeving, en werkt vanuit een passend onderwijsaanbod voor een optimale ontwikkeling van elk kind.

’t Kruisrak is een sportbasisschool. Vanwege de positieve effecten van bewegen op onder andere de cognitieve ontwikkeling, samenwerkingsvaardigheden en zelfvertrouwen biedt de school haar leerlingen een doorlopende bewegingsleerlijn met sport- en speelactiviteiten.

Situatieschets van de school

Organisatie

Sportbasisschool ’t Kruisrak maakt deel uit van STEV, een organisatie voor primair openbaar basisonderwijs die bestaat uit 13 openbare en zelfstandige basisscholen. Deze basisscholen liggen verspreid over verschillende dorpen en steden rondom Amersfoort: Baarn, Barneveld, Bunschoten, Nijkerk, Soest, Scherpenzeel en Woudenberg. STEV-scholen bieden een kansrijk onderwijsaanbod, vormgegeven binnen een betekenisvolle en uitdagende leeromgeving, waardoor leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen, zodat zij met zelfvertrouwen kunnen deelnemen aan de maatschappij van nu en morgen.

De gezamenlijke ambitie van de STEV-scholen voor 2024-2028 is: ‘We breken een LANS voor onderwijs van wereldklasse’. Met Lef en Ambitie, vanuit Nieuwsgierigheid en Samenwerking werken de STEV-scholen vanuit deze ambitie de komende jaren aan drie prioriteiten: kansrijk leren, inclusief wereldburgerschap en educatief partnerschap. Het gezamenlijk ambitieboek vind je hier.

Sportbasisschool ‘t Kruisrak

’t Kruisrak is de enige openbare basisschool in Bunschoten en de eerste sportbasisschool van Nederland. Via de lessen bewegingsonderwijs werkt de school aan de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling: een gezonde geest in een gezond lichaam. De kinderen krijgen drie tot vier keer in de week sport- en spelactiviteiten aangeboden, volgens doorlopende bewegingsleerlijnen.

’t Kruisrak heeft een stabiel en hecht team, dat werkt vanuit de ambitie om elk kind passend onderwijs aan te bieden, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen.

De school heeft een stabiel leerlingenaantal van zo’n tweehonderd leerlingen. De leerlingenpopulatie van de school is gemêleerd en bestaat voor een deel uit nieuwkomers en andere kinderen voor wie het Nederlands niet hun moedertaal is. Deze leerlingen krijgen eerst een jaar onderwijs in een taalklas en stromen daarna door naar reguliere scholen. Vaak is dat ’t Kruisrak.

Vanuit de kaders van het gezamenlijk ambitieboek op STEV-niveau, maakt het team van ‘t Kruisrak dit schooljaar een start met de invulling van het nieuwe schoolplan voor de periode 2024-2028. Parallel aan dit proces werkt de school aan meer structuur en duidelijkheid. Dit gebeurt vanuit de principes ‘High Performance Organizations’ en ‘Continu Verbeteren’.

Inhoudelijk

 • ’t Kruisrak werkt vanuit de volgende waarden:
  Samen
  Sportief en gezond
  Betrokken
  – Focus op ontwikkeling
 • De schoolweging van ’t Kruisrak bedraagt 34,02.
 • De Onderwijsinspectie heeft op 17 november 2023 een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd en oordeelde dat de leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit krijgen. Op de school heerst een rustige sfeer, leerlingen zijn taakgericht, leerkrachten hebben hoge verwachtingen van alle leerlingen en het lukt de school bovendien om leerlingen, voor wie het Nederlands niet de moedertaal is, een passende plek in het onderwijs te bieden.
 • De inspectie heeft ook een drietal herstelopdrachten geformuleerd. De school moet het curriculum verder uitwerken voor de basisvaardigheid burgerschap en ook voor het taaldomein schrijven. Daarnaast heeft de inspectie geconstateerd dat ’t Kruisrak betere verklaringen kan geven bij stagnatie in de ontwikkeling van leerlingen.
 • Voor het in kaart brengen van de ontwikkelingen van de leerlingen, waaronder de sociaal-emotionele ontwikkeling, gebruikt de school het leerlingvolgsysteem Cito Leerling in Beeld.
 • In het schooljaar 2022-2023 zijn de volgende resultaten behaald:
  Lezen 1F: 96 % (vergelijkbare scholen 97,2%)
  Lezen 2F: 50% (vergelijkbare scholen 68,3%)
  Taalverzorging 1F: 100% (vergelijkbare scholen 95,4%)
  Taalverzorging 2F: 57,3% (vergelijkbare scholen 53,7%)
  Rekenen 1F: 96% (vergelijkbare scholen 90%)
  – Rekenen 1S: 29% (vergelijkbare scholen 39,3%)
 • Het driejaarsgemiddelde op de eindtoets is:
  – 1F: 96,4 % (vergelijkbare scholen 92,9%)
  – 1S/2F: 57,3% (vergelijkbare scholen 50,4%)
 • De focus ligt dit schooljaar vooral op taal en lezen. Het team start in de groepen 4 t/m 8 met de methode Blink Lezen en zoekt daarbij zoveel mogelijk de verbinding met Blink Wereld. Zo werken de leerlingen langere tijd binnen verschillende vakgebieden aan hetzelfde thema, waarbij waar mogelijk een verbinding wordt gemaakt met taaldoelen. Het resultaat is een rijk taalaanbod en waardevollere en betekenisvollere lessen.
 • ’t Kruisrak heeft in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het rekenonderwijs.  Dit moet vooral geborgd worden.
 • De school zet bewegingsonderwijs, schooljudo en coöperatieve werkvormen in als middel om het sociale klimaat te bevorderen. Naast motorische vaardigheden leren de kinderen tijdens sport- en spelactiviteiten ook gedragsnormen aan en leren ze samenwerken in een groep. Ze krijgen meer zelfvertrouwen, leren hun leeftijdgenoten respecteren en ontwikkelen verantwoordelijkheid voor en controle op het eigen handelen.
 • Er werken binnen de school meerdere specialisten. Hierbij valt te denken aan specialisten op het gebied van taal, rekenen en gedrag.

Jouw opdracht

Als schoolleider schep je de condities waarin het team van ‘t Kruisrak samen met jou werkt aan de school- en onderwijsontwikkeling. Daarbij creëer je duidelijkheid door hoofdzaken van bijzaken te scheiden, overzicht te helpen houden, processen te borgen en ingezette ontwikkelingen voort te zetten. Jij geeft ruimte en durft beslissingen te nemen zodat ook nieuwe ontwikkeling tot stand komt. Samen zetten jullie de volgende stap in het vormen van een professionele teamcultuur waarin de teamleden gebruikmaken van elkaars expertise en talent. Vanzelfsprekend geef je daarnaast samen inhoud aan de identiteit van de school en draag je dit uit. Als teambuilder zet je de school samen met het team en de ouders stevig op de kaart. 

Wie zoeken we

Binnen STEV hechten we er veel waarde aan dat iedereen gehoord en gezien wordt. Voor deze vacature hebben we daarom aan het team en de leerlingen gevraagd: “Wie zoeken we?

Team
Wij zoeken een bevlogen schoolleider die passie heeft voor het onderwijs en een groot hart voor leerlingen met diverse culturele achtergronden.

 • Je bent in staat draagvlak en focus te creëren en durft knopen door te hakken;
 • Je bent in staat om het team en de organisatie verder te professionaliseren;
 • Je bent een toegankelijke verbinder voor leerlingen, collega’s en ouders;
 • Je hebt humor, bent inspirerend, empathisch en daadkrachtig;
 • Je hebt oog en oor voor maatschappelijke, onderwijskundige ontwikkelingen en culturele verschillen en kunt deze, waar nodig, samen met het team vertalen naar de onderwijsbehoeften van onze leerlingen;
 • Je bent een ervaren en gediplomeerd schoolleider, bij voorkeur in het primair onderwijs.

Leerlingen
De leerlingenraad vindt onder andere de volgende punten belangrijk:

 • Je bent aanwezig, toegankelijk en bereikbaar. Dat betekent onder andere dat je niet alleen in je kantoor zit, maar ook je gezicht laat zien in de school;
 • Je bent vrolijk en lief, maakt een praatje met de kinderen en geeft complimenten aan kinderen en leerkrachten;
 • Fouten maken mag, want dat is menselijk;
 • Je kantoor moet er netjes uitzien, want in een schoon en opgeruimd kantoor kun je beter werken;
 • Je bent behulpzaam en begripvol;
 • Je regelt dingen goed;
 • Je komt in de klassen kijken;
 • Je bent onderdeel van het team. Je neemt bijvoorbeeld de pleinwacht of een klas over als iemand ziek is.

Wat biedt het bestuur jou

STEV
Je bent als schoolleider van ‘t Kruisrak onderdeel van het directieteam van STEV. De besturingsfilosofie van STEV is gebaseerd op het Rijnlands organisatiemodel. We organiseren op basis van gelijkwaardigheid en denken en handelen vanuit de volgende waarden: 

 • Verbinding: het kan niet anders dan samen
 • Vakmanschap: kwaliteit is het belangrijkste
 • Vertrouwen: vertrouwen in jezelf en elkaar
 • Inspiratie: alles is altijd in beweging

Samen met de andere schoolleiders van STEV werk je in vanuit deze waarden aan het uitzetten van de koers binnen de school én de stichting. Dat doen jullie vanuit de beleidsdomeinen die te vinden zijn in ons gezamenlijk ambitieboek.

’t Kruisrak

Sportbasisschool ’t Kruisrak is gericht op respect voor jezelf, de ander en de omgeving. De leerkrachten staan vol energie en passie voor de klas, om zich te richten op de mooiste taak die er bestaat: kinderen met plezier en vertrouwen naar school te laten gaan om zich optimaal te ontwikkelen; leerlingen kennis en vaardigheden bijbrengen, talenten bovenhalen en hun leren dat verschillen mogen bestaan, maar nooit ten koste van gelijkwaardigheid. Als schoolleider van ’t Kruisrak geef je leiding aan een bevlogen team en aan de verdere ontwikkeling en groei van onze school. Meer informatie over onze school vind je op www.kruisrak.nl.

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt ingeschaald in D11 of D12 met bijbehorende arbeidsvoorwaarden vanuit de cao PO. 

Daarnaast zorgt STEV voor een laptop voor je werk en een mobiele telefoon of telefoonvergoeding. Om je te blijven ontwikkelen, kun je deelnemen aan opleidingen en workshops van de STEV-Academie. Verder kun je gebruikmaken van een collectiviteitskorting op de premie van je zorgverzekering, van de bedrijfsfitnessregeling en het fietsplan.


Interesse of direct solliciteren

Hebben we je interesse gewekt en wil je eerst meer weten over over openbare sportbasisschool ’t Kruisrak en/of stichting Eem-Vallei Educatief (STEV)? Maak een vrijblijvende afspraak voor een koffiemoment met een collega-directeur, bestuurder of HR-manager.

Wil je direct solliciteren? Geweldig! Mail je CV en brief met daarin jouw motivatie en jouw ideeën over hoe jij goed invulling kunt geven aan deze opdracht naar mvos@onderwijsconnected.nl.

Reageren is mogelijk t/m 26 maart 2024.

Na ontvangst van je sollicitatie worden kandidaten die passen binnen het profiel uitgenodigd voor een individueel online kennismakingsgesprek met OnderwijsConnected.

Na deze eerste kennismaking draagt OnderwijsConnected een aantal kandidaten voor aan de benoemingsadviescommissie (BAC) van de school. De sollicitatieprocedure bestaat uit twee gespreksrondes, gevolgd door een ontwikkelassessment. De gespreksrondes vinden plaats op 4 april 2024 en op 11 april 2024. De datum van indiensttreding is bij voorkeur 1 juli 2024.  

Vragen?

Heb je naar aanleiding van deze uitdagende vacature vragen? Neem dan contact op met Marlou Vos via telefoonnummer (06) 54 23 02 83 of via e-mailadres mvos@onderwijsconnected.nl. Zij begeleidt deze procedure vanuit OnderwijsConnected BV.