Directeur OBS A. Bosschool in Wesepe

Status: Werving geslaagd!

Functie: Directeur
Provincie: Overijssel
FTE: 0,6-0,7

Gezocht: directeur die onze kinderen de juiste basis geeft voor de ontdekkingstocht van hun leven!

‘Als je het leven ziet als een ontdekkingstocht, dan zijn de lessen slechts een training om je voor te bereiden’. De OBS A. Bosschool in Wesepe is overtuigd van haar taak om kinderen uit te rusten met de juiste kennis en vaardigheden voor de grootste ontdekkingstocht van hun leven: Gelukkig opgroeien tot betrokken volwassenen die volwaardig mee kunnen doen aan de maatschappij van morgen. Onze kinderen worden gestimuleerd om samen te werken, met anderen te overleggen en goed te communiceren. Dat zijn belangrijke basisvaardigheden waarmee deze kinderen veilig aan de ontdekkingstocht van hun leven kunnen beginnen. Ben jij de directeur die ervoor zorgt dat onze kinderen de juiste vaardigheden en het juiste gereedschap mee krijgen voor hun ontdekkingstocht?

De de OBS A. Bosschool in Wesepe

De OBS A. Bosschool is onlosmakelijk met het dorp Wesepe verbonden en is de enige basisschool in een straal van 10km rondom deze kern. De OBS A. Bosschool is een openbare brede school. Dit betekent dat we open staan voor ieder kind, ongeacht diens achtergrond of afkomst. Open staan voor ieder kind betekent voor ons ook dat wij werken vanuit oprechte aandacht en liefde voor ieder kind; het niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk welkom heten. Ieder kind krijgt op onze school de kans om de eigenheden en talenten te ontwikkelen. Te ontdekken waar het goed in is en zelfvertrouwen te ontwikkelen.

Waar staat De OBS A. Bosschool voor?

De OBS A. Bosschool is een school waar geleerd wordt. Wij gaan ervan uit dat kinderen zich niet vanzelf ontwikkelen. Een goede leerkracht daagt kinderen uit om te leren en laat hen de leerstof ook oefenen. Goed onderwijs laat kinderen ook leren door te doen; praktisch aan de slag te gaan, op onderzoek te gaan, nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en de interesses te verleggen. De OBS A. Bosschool laat kinderen in de ochtend op gestructureerde wijze via methodes en effectieve instructies leren. Uitgangspunt daarbij is dat ieder kind de instructie krijgt die past bij de wijze waarop hij of zij leert. De middagen worden thematisch ingevuld.

Situatieschets van de school

Organisatie

 • OBS A. Bosschool maakt onderdeel uit van Stichting De Mare. Een bestuur met 7 openbare basisscholen, waar goed onderwijs, ambitie en trots de boventoon voeren. De basisscholen staan in Salland in de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte.
 • De waarden  van Stichting De Mare zijn;
  – Vrijheid
  – Ontmoeting
  – Lef
  – Gelijkwaardigheid
 • Er zitten op dit moment 92 leerlingen op de OBS A. Bosschool, waarbij er gewerkt wordt in 5 lesgroepen, waaronder 3 combinatiegroepen; 1/2, 5/6 en 7/8 en 2 homogene groepen, te weten groep 3 en een groep 4. Schooljaar 2023-2024 zal er gewerkt worden met 4 combinatiegroepen.
 • Binnen het team zijn er kartrekkers voor rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. Ook zijn er vakleerkrachten lichamelijke opvoeding en muziek.
 • Sinds april 2009 werkt de school samen met kinderopvangorganisatie KOOS. Deze samenwerking zal naar de toekomst toe uitgebouwd worden in de richting van een kindcentrum. Kinderopvang KOOS is gehuisvest binnen school.

Inhoudelijk

 • De schoolweging van OBS A. Bosschool bedraagt 27,5 met een spreiding van 5,56.
 • OBS A. Bosschool werkt met Kanjertraining aan de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Voor het in kaart brengen en volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt er gebruik gemaakt van KanVAS.
 • In de groepen 4 t/m 8 wordt er gewerkt met Snappet.
 • In het schooljaar 2021-2022 is er middels het ondersteuningstraject ‘Goed Worden, Goed Blijven Plus’, gewerkt aan een professionele teamcultuur, onderwijskundig leiderschap, begrijpend lezen en het vergroten van het leerrendement.
 • De afgelopen jaren heeft de A. Bosschool voldoende gescoord als het gaat om het 3-jaarsgemiddelde aangaande de eindopbrengsten. Het behaalde 3-jaarsgemiddelde op 1F bedraagt in 2022 98,9, het 3-jaarsgemiddelde op 2F/1S bedraagt in 2022 67,7%. De resultaten fluctueren echter sterk per jaar.
 • De eindopbrengsten op 2F voor begrijpend lezen en 1S voor rekenen kunnen, ondanks voldoende resultaat, nog omhoog.
 • De tussenopbrengsten van de toetsen rekenen en begrijpend lezen zijn en blijven een belangrijk aandachtspunt binnen het onderwijs. De behaalde resultaten in de afgelopen jaren zijn wisselend (echter wel met een mooie groei in het afgelopen schooljaar) en maar niet conform hetgeen van de leerlingpopulatie verwacht mag worden. De school besteedt hier dan ook extra aandacht aan.
 • Vorig schooljaar is er op stichtingsniveau een werkwijze geïntroduceerd voor het analyseren van opbrengsten en resultaten op groep- en schoolniveau, vanuit het inspectiekader ’zicht op ontwikkeling’.
 • De school kreeg het rapportcijfer 7,5 van ouders in de oudertevredenheidsmeting in mei 2022.

Wie zoeken we?

 • Als directeur ben je in staat om onderwijskundig leiding te geven aan het team en de individuele teamleden, zodat goed onderwijs centraal staat op een wijze die past bij de waarden van De Mare. Het team op de OBS A. Bosschool is gemêleerd. Daarom zoeken we Iemand die weet wanneer hij moet sturen, iemand in zijn kracht moet zetten of juist moet ondersteunen. Vanuit dat situationeel leiderschap geef je richting aan de verdere ontwikkeling van de school.
 • Je ziet de meerwaarde van een dorpsschool. Daarom kun jij het gezicht van de school zijn. Je zoekt de verbinding met ouders, luistert en begrijpt wat hen beweegt. Je bent daarin proactief en communiceert helder.
 • Jij weet de visie van de school te vertalen in doelen die dienen als basis voor alle ontwikkelingen. Vanuit die visie en de analyse van de resultaten weet jij een heldere koers uit te zetten. Samen met het team bepaal je de focuspunten voor de aankomende jaren en ondersteun je teamleden in het bereiken van de daaruit voortkomende doelen.
 • Je bouwt samen met het team aan een professionele cultuur waarbinnen taken, rollen en verantwoordelijkheden helder zijn voor iedereen. Je draagt zorg voor borging van de gemaakte afspraken rondom het analyseren van de opbrengsten en resultaten op groep- en schoolniveau en legt verantwoording hierover af aan de bestuurder.

Stichting De Mare

De scholen van De Mare geven met elkaar vorm aan de toekomst. Een samenspel van diversiteit. Net zoals ieder kind anders is, is iedere school en ieder tijdperk anders. De mensen van De Mare zijn kleurrijk en verschillend, tegelijkertijd is er eenheid. Ons belangrijkste doel is het ontwikkelen van kinderen. De Mare wil zichzelf ook blijven ontwikkelen. We zijn een lerende organisatie en dat wil zeggen dat alle medewerkers worden gestimuleerd om hun hele loopbaan te groeien.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je een functie directeur B van 0,6-0,7 fte (0,8 fte is bespreekbaar) in schaal D12 conform de cao voor primair onderwijs. Lees hier de uitgebreide functieomschrijving.

Nieuwsgierig? Neem direct contact met ons op.

Naam*

E-mailadres*

Telefoonnummer*

Onderwerp

Korte motivatie (optioneel)

Interesse of direct solliciteren

Heb je interesse? Laat dan jouw gegevens achter en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met jou op.

Wil je direct solliciteren? Mail dan je cv en brief met daarin jouw motivatie en jouw ideeën over hoe jij goed invulling kunt geven aan deze opdracht naar info@onderwijsconnected.nl.

Reageren is mogelijk t/m zondag 12 maart 2023. 

Na ontvangst van je sollicitatie worden kandidaten die passen binnen het profiel uitgenodigd voor een individueel online kennismakingsgesprek met OnderwijsConnected.

Na deze eerste kennismaking draagt OnderwijsConnected een aantal kandidaten voor aan de benoemingsadviescommissie (BAC) van de school en Stichting De Mare. De gesprekken vinden plaats op 22 maart 2023 tussen en 29 maart 2023 tussen 14.00 uur en 20.30 uur.

Vragen?
Heb je naar aanleiding van deze uitdagende vacature vragen? Neem dan contact op met Beatrijs Everts via telefoonnummer (06) 11 51 92 09 of door te mailen naar beverts@onderwijsconnected.nl. Zij begeleidt deze procedure vanuit OnderwijsConnected BV.