Schoolleider CBS Drakensteyn in Enschede

Status: Werving geslaagd!

Functie: Schoolleider
Provincie: Overijssel
FTE: 0,6 – 0,8

Gezocht: Ondernemende schoolleider die CBS Drakensteyn verder kan helpen bloeien en groeien!

CSB Drakensteyn biedt, in de groenste wijk van Enschede, boeiend onderwijs aan 13 groepen leerlingen. Kinderen, ouders en collega’s stappen hier met plezier naar binnen. Ben jij de ondernemende schoolleider die de leerlingen én de school verder kan helpen bloeien en groeien?

Drakensteyn in Enschede

Op CBS Drakensteyn worden leerlingen voorbereid op hun toekomst in de snel veranderende maatschappij. Er wordt doelgericht gewerkt en kinderen weten precies wat ze gaan leren. We kijken naar wat de leerlingen al kunnen en stemmen daar het didactische en pedagogische programma op af. Zo kom je op Drakensteyn tot je recht!

Jouw opdracht

Als schoolleider schep je de condities waarin het team van Drakensteyn met jou vorm kan geven aan de school- en onderwijsontwikkeling. Je creëert duidelijkheid door borging van processen en ingezette ontwikkeling voort te zetten. Jij geeft ruimte en durft beslissingen te nemen zodat ook nieuwe ontwikkeling tot stand komt. Als team zetten jullie dan de volgende stap in de verdere vormgeving van een professionele teamcultuur waarbij eenieder gebruik maakt van elkaars expertise en talent. Uiteraard geef je samen inhoud aan de identiteit van de school en draag je dit uit. Als teambuilder zet je samen met het team en de ouders de school stevig op de kaart.

Situatieschets van de school

CSB Drakensteyn is een school waar iedereen gezien wordt, zichzelf kan zijn en zich thuis voelt. We houden rekening met de verschillen tussen leerlingen. Dat zie je bijvoorbeeld aan ons lesmodel, met ruimte om kinderen in kleine groepen extra hulp óf uitdaging te bieden. Ook is er een goede samenwerking tussen leerkrachten, intern begeleiders en het ondersteuningsteam om iedere leerling te helpen zich optimaal te ontwikkelen.

Er is een duidelijke structuur met heldere afspraken, waarbij van elkaar leren erg belangrijk is. Zo wordt er met elkaar voor gewoon goed onderwijs gezorgd, waarin het onderwijs kan boeien, de kinderen mogen bloeien en in hun ontwikkeling kunnen groeien.

Organisatie

 • Drakensteyn is een christelijke school met ruim 300 leerlingen en maakt deel uit van IKC Meerlanden, waarin ook een openbare en rooms-katholieke school zijn gehuisvest. Daarnaast maakt de kinderopvang, peuterspeelgroep en naschoolse opvang (BSO) ook deel uit van het integrale kindcentrum (IKC).
 • Drakensteyn is een opleidingsschool voor studenten van PABO Saxion Enschede. Jaarlijks worden er gemiddeld 10-12 studenten van de PABO geplaatst. Naast studenten van de PABO worden er ook studenten van het VO, ROC en CIOS  en CALO/ ALO.
 • Er zijn 37 medewerkers werkzaam op Drakensteyn, waarvan 3 mannen en 34 vrouwen. De gemiddelde leeftijd is 44 jaar.
 • De afgelopen periode heeft de school te maken gehad met een hoog verzuimpercentage en krimp van het leerlingenaantal. Het verzuimpercentage is momenteel laag, dat willen we uiteraard zo houden. We zoeken een ondernemende schoolleider die de medewerkers ziet en de school laat groeien.
 • Binnen de school is de passie voor onderwijs, alsmede een goede zorgstructuur zichtbaar
 • Verbeterpunten liggen er ten aanzien van de inbedding van burgerschap, alsmede de ontwikkeling van de professionele cultuur. Wat betreft het laatste, is er met veel enthousiasme recent gestart met het invoeren van de team gecentreerde arbeidsorganisatie (TAO).
 • Er is een actieve oudercommissie betrokken, deze fungeert als klankbord, helpt bij verschillende schoolactiviteiten en maakt ouders enthousiast voor de school.
 • De schoolweging van CBS Drakensteyn bedraagt 29,93.
 • Drakensteyn is één van de 14 scholen van VCO Oost-Nederland. Elke school maakt deel uit van een IKC.

Voor VCO Oost-Nederland start een nieuwe beleidsperiode. Deze drie strategische thema’s staan centraal:

1.     Optimale ontwikkeling voor iedereen 
Onze belangrijkste taak is ontwikkeling, niet alleen van onze leerlingen maar ook van onze medewerkers. We bieden iedereen optimale en gelijke kansen om hun potentieel te bereiken.

2.     Betekenisvol in verbinding 
Samenwerking is cruciaal, zowel intern als extern. Verbinding versterkt het vermogen om efficiënt te werken en expertise te delen.

3.     Collectief werken met passie 
Onze medewerkers zijn de ruggengraat van VCO. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn waar medewerkers gezamenlijk met passie willen werken. We creëren kansen en nodigen onze medewerkers uit om leiding te geven aan hun eigen ontwikkeling.

Onze vijf kernwaarden – verbinding, oprecht, vertrouwen, leiderschap en kansen – geven richting aan de manier waarop wij onze ambities de komende jaren vormgeven. Daarbij worden we geholpen door onze sterke punten: we hebben aandacht voor iedereen, nemen verantwoordelijkheid, borgen korte lijnen en zijn, in meerdere opzichten, een betrouwbare partner.

Inhoudelijk

 • Conform het jaarplan wordt met elkaar gewerkt aan het verzorgen van goed en vernieuwend onderwijs en de verkenning van TAO, voor dit laatste is het volgen van de opleiding een vereiste.
 • De behaalde resultaten op de eindtoets in het schooljaar 2022-2023 liggen boven de signaleringswaarden van de inspectie van het onderwijs.
 • Middels de PBS-methodiek wordt gewerkt aan het bevorderen van positief gedrag.
 • Binnen Drakensteyn wordt er gebruik gemaakt van EDI. Dit directie instructiemodel is vorig schooljaar geïmplementeerd en zal dit huidige schooljaar verder geborgd moeten worden.
 • In 2024 staat het schrijven van een nieuw schoolplan 2024 – 2028 op de agenda. We kiezen voor een inspirerende werkvorm, samen met alle VCO-schoolleiders en locatieleiders.

Wie zoeken we

Binnen VCO hechten we eraan dat iedereen gehoord en gezien wordt. Voor deze vacature hebben we daarom alle geledingen gevraagd: “wie zoeken we?”

Het team van CBS Drakensteyn zoekt een schoolleider die:

 • onderwijskundig leider is en samen met collega’s keuzes maakt;
 • duidelijke lijnen uitzet, succesfactoren bepaalt en eenieder daaraan weet te verbinden;
 • zichtbaar en toegankelijk is voor team, leerlingen en ouders;
 • onderwijs boeiend en betekenisvol kan en wil maken;
 • kan inspireren en motiveren en een goed inlevingsvermogen heeft;
 • een sterke persoonlijkheid is en analytisch vermogen heeft;
 • goed kan luisteren en grenzen durft te stellen;
 • open, transparant en communicatief sterk is;
 • vanuit visie daadkrachtig leidinggeeft, beslissingen durft te nemen en deze onderbouwt;
 • de school zowel intern als extern op een deskundige en representatieve wijze vertegenwoordigt:
 • zich voor een langere periode wil verbinden.

De ouders van CBS Drakensteyn zoeken een schoolleider die:

 • met hart en ziel zijn/haar passie inzet voor het onderwijs;
 • met een kristalheldere visie de koers uitzet naar een stralende toekomst;
 • als verbinder niet bang is om veranderingen door te voeren;
 • de school tot een plek maakt waar kinderen, ouders en team zich gehoord en gezien voelen;
 • zichtbaar en toegankelijk is;
 • de focus legt op ontwikkeling, kwaliteit en het welzijn van de kinderen;
 • die onze school naar nieuwe hoogten kan leiden.

De kinderen van de school zoeken een schoolleider die:

 • streng maar aardig is;
 • goed is in problemen oplossen;
 • betrokken is bij de kinderen en goed naar ons luistert;
 • grappig is en lol kan maken;
 • natuur belangrijk vindt, bijvoorbeeld zorgt voor meer lessen in de natuur en meer gras op het schoolplein;
 • sportief is/meedoet in de pauze;
 • behulpzaam is voor kinderen;
 • goede regels maakt;
 • goed met je kan praten als je boos bent (waar je dan terecht kunt);
 • lief is.

Wat biedt het bestuur jou

 • Een prettige werksfeer in een dynamische onderwijs werkomgeving.
 • Ruimte voor integraal schoolleiderschap met de focus op onderwijs.
 • Een school met ontwikkelings- en profileringsmogelijkheden waar jij samen met het team het verschil kunt maken.
 • Ruimte voor jouw persoonlijke groei, ontwikkeling. Ondernemerschap en een proactieve houding omarmen we.
 • Naast de leerkrachten en onderwijsondersteuners hebben we een managementteam bestaand uit een locatieleider, twee intern begeleiders en de bouwcoördinatoren.
 • Nu de school geleid wordt door een interim-schoolleider, is er een operationeel leidinggevende als locatieleider aan de school verbonden. Zij blijft in ieder geval tot het einde van het schooljaar, hiermee bieden we jou de gelegenheid om je goed in te werken in de school, het IKC, de omgeving en de stichting.
 • Een team van collega-schoolleiders en professionals op het bestuurscentrum van VCO voor collegiale ondersteuning. Samen zijn wij VCO, wij doen het samen!
 • Doordat de stichting niet heel groot is, kunnen we snel handelen, zijn we daadkrachtig en slagvaardig en kennen we elkaar persoonlijk.
 • Een bestuurlijke opdracht en ondersteuning bij het inwerken op school- en organisatieniveau.
 • De mogelijkheid om met jou te verkennen of jij, op termijn, een van onze meerscholendirecteuren wordt. Een meerscholendirecteur is eindverantwoordelijk voor meerdere scholen en wordt hierbij op schoolniveau ondersteund door zijn/haar locatieleiders.

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt ingeschaald in D12 met bijbehorende arbeidsvoorwaarden vanuit de Cao PO.

Daarnaast zorg VCO voor een laptop voor je werk en een telefoonvergoeding. Je kunt deelnemen aan opleidingen en workshops die worden aangeboden via onze huisacademie, het Scholingsplein. Je kunt uiteraard ook gebruikmaken van een collectiviteit op de zorgverzekering, Bedrijfsfitness en het Nationaal Fietsplan.

Interesse of direct solliciteren

Hebben we je interesse gewekt en wil je eerst meer weten over CBS Drakensteyn en/of VCO- Oost Nederland? Maak een vrijblijvende afspraak voor een koffiemoment met een collega-directeur, bestuurder of HR via (053) 430 94 40 of via werken@vco-oostnederland.nl 

Wil je direct solliciteren? Geweldig! Mail je CV en brief met daarin jouw motivatie en jouw ideeën over hoe jij goed invulling kunt geven aan deze opdracht naar mvos@onderwijsconnected.nl.

Reageren is mogelijk t/m donderdag 4 januari 2024.

Na ontvangst van je sollicitatie worden kandidaten die passen binnen het profiel uitgenodigd voor een individueel online kennismakingsgesprek met OnderwijsConnected.

Na deze eerste kennismaking draagt OnderwijsConnected een aantal kandidaten voor aan de benoemingsadviescommissie (BAC) van de school. De gesprekken vinden plaats op woensdag 10 januari vanaf 13.00 uur. Na de eerste gespreksronde wordt er een geschiktheids-/ ontwikkelassessment afgenomen. De datum van indiensttreding is bij voorkeur 1 maart en uiterlijk 1 mei 2024.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van deze uitdagende vacature vragen? Neem dan contact op met Marlou Vos via mvos@onderwijsconnected.nl. Zij begeleidt deze procedure vanuit OnderwijsConnected.