IKC Directeur Dalton kindcentrum Het P@rk in Brummen

Status: Werving geslaagd!

Functie: Directeur
Provincie: Gelderland
FTE: 0,8-0,10

Gezocht: IKC Directeur die kinderen zíet, voor Dalton kindcentrum Het P@rk

(En vanaf 1 augustus 2024 ook voor KC de Rietgors)

Dalton Kindcentrum het P@rk zíet kinderen. Wij bereiden hen op een uitdagende en betekenisvolle manier voor op hun toekomst, zodat zij hun eigen weg kunnen vinden. Ben jij de directeur die onze kinderen, samen met het team, richting geeft?

Het P@rk in Brummen

Op Het P@rk in Brummen komen opvang en onderwijs samen voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar. Het kindcentrum is openbaar: ieder kind is welkom. Op Het P@rk krijgen ze de kans om te laten zien waar ze goed in zijn en denken ze mee over hun eigen leerproces. Via een kind-gesprek delen
kinderen zelf hun ontwikkeling met de leerkracht en hun ouders. Ons motto is: ‘leer mij leren, leer mij oplossingen vinden’.

Waar staat Het P@rk voor?

Dalton-onderwijs draait om het ontwikkelen van de leerling als persoon. Deze visie wordt samengevat in vijf kernwaarden: zelfstandigheid, samenwerking, effectiviteit, reflectie en vrijheid/verantwoordelijkheid. De Dalton kernwaarden komen terug in alle lagen van onze organisatie.
Op Het P@rk leert een kind meer dan leren alleen. Denk aan het leren omgaan met emoties, het ontwikkelen van zelfvertrouwen en zelfkennis, samenleven met anderen en gebruik maken van creatieve mogelijkheden. Door kennis te maken met andere culturen, ontwikkelen kinderen een brede kijk op de wereld om hen heen

Situatieschets van de school

Organisatie

 • Dalton kindcentrum het P@rk biedt onderwijs en opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar. We hebben binnen de opvang: voor twee groepen kinderopvang, twee peutergroepen, en 2 groepen buitenschoolse opvang, waar in totaal zo’n 170 kinderen gebruik van maken. Deze kinderen worden opgevangen door in totaal 18 collega’s.
 • Ook de school telt ongeveer 170 leerlingen. Deze leerlingen krijgen les van een enthousiast team bestaande uit een team van 22 collega’s: naast de directeur werken er 3 zorgcoördinatoren, 2 bouwcoördinatoren, leerkrachten en meerdere ondersteuners die verbonden zijn aan een bouw. Zij zijn verbonden aan: de onderbouw (twee groepen leerjaar
  1-2), middenbouw ( 2 groepen leerjaar 3-4-5) en een bovenbouw (2 groepen leerjaar 6-7-8).
 • De kinderen werken vanuit cognitieve doelen en persoonlijke doelen. Hierdoor kan elk kind zich op zijn/haar eigen niveau ontwikkelen. Lesmethodes worden als bronnen ingezet. De leerkrachten hebben vooral een coachende en begeleidende rol en stimuleren het eigenaarschap van de kinderen.
 • De directeur geeft leiding aan het kindcentrum en is eindverantwoordelijk voor het onderwijs-, inhoudelijke, personele, materiële en financiële beleid. Daarmee ook het aanspreekpunt voor
  het onderwijs, ouders, kinderen en externe contacten. De directeur wordt ondersteund door een actief en betrokken MT, bestaande uit de bouwcoördinatoren, de leidinggevende kinderopvang, en de zorgcoördinatoren.
 • Dalton Kindcentrum het P@rk is ook opleidingscentrum, dus er worden ook veel stagiaires opgeleid!
 • Met ingang van het schooljaar 2024-2025 is de directeur van Het P@rk ook de directeur van Kindcentrum De Rietgors in Leuvenheim. De Rietgors telt ca. 60 kinderen verdeeld over 3 groepen. Ter voorbereiding op deze samenwerking wordt met ingang van augustus 2023 een MT samengesteld bestaande de 2 directeuren, intern begeleiders en enkele specialisten.

Inhoudelijk

 • De schoolweging van Kindcentrum het P@rk bedraagt 32,88, met een spreiding van 5,93.
 • Kinderen op Kindcentrum het P@rk worden op een uitdagende en betekenisvolle manier voorbereid om straks de weg naar hun eigen toekomst te kunnen vinden. Daarbij worden de Daltonkernwaarden als uitgangspunt genomen:
  – Samenwerking
  – Zelfstandigheid
  – Verantwoordelijkheid/vrijheid
  – Effectiviteit
  – Reflectie
 • De komende jaren staan onderstaande verbeteringsthema’s centraal:
  – De Dalton werkwijze is volledig geïmplementeerd en geborgd bij onderwijs & opvang;
  – De school beschikt over een gebouw waar een daltonrijke leeromgeving is;
  – Het Kindcentrum beschikt over een variatie in aanbod (digitaal, schriftelijk en materiaal) passend bij de doelen van de kinderen;
  – De kinderen bepalen hun weg naar het behalen van de gewenste doelen.
 • Er wordt middels de methodiek van Kanjertraining aan de sociaal emotionele ontwikkeling en burgerschapsontwikkeling van kinderen gewerkt.
 • Op Kindcentrum het P@rk wordt er Vroeg Vreemde Talen Onderwijs Engels (vvto Engels) gegeven, conform de eisen van Early Bird en het Europees platform.
 • Voor het in kaart brengen en het volgen van de ontwikkelingen van de leerlingen uit de groepen 1 t/m 8 gebruikt de school een portfolio en bewijslast naar keuze.
 • Voor de leerlingen in de groepen 3 t/m 8 wordt er ook gebruik gemaakt van methodegebonden toetsen en het leerlingvolgsysteem IEP. Voor technisch lezen wordt er gebruik gemaakt van de DMT en AVI

Jouw opdracht

Als nieuwe directeur

 • Richt je je op de verdere verbinding tussen opvang en onderwijs;
 • Zet je de ingezette en opgebouwde werkwijze, samen met de collega’s, met enthousiasme voort en stimuleer je een verdere ontwikkeling hiervan;
 • Zorg je voor het vergroten van de doorstroom van de kinderen vanuit de kinderopvang naar de school;
 • Richt je je op het behalen van de gestelde ambitieniveaus voor de basisvakken, waarbij rekenen de hoogste prioriteit heeft;
 • Sluit je aan op de veranderende populatie in de peutergroepen (VVE ontwikkeling).
 • Werk je in het komend schooljaar toe naar een intensieve samenwerking met KC de Rietgors;
 • Geef je vanaf 1 augustus 2024 ook leiding aan het kleinschalige Kindcentrum de Rietgors in het nabijgelegen Leuvenheim.

Wie zoeken we?

Een IKC directeur met kennis van en ervaring met Daltononderwijs én (affiniteit met) kinderopvang!
Onze nieuwe directeur:

 •  Is betrokken, energiek, jong van geest en zichtbaar aanwezig;
 • Heeft empathisch vermogen en zet eenieder in zijn/haar kracht;
 • Is ‘open minded’, innovatief en gaat graag actief de dialoog aan met collega’s, ouders en kinderen;
 • Stimuleert en werkt vanuit vertrouwen en eigenaarschap;
 • Kan zowel goed organiseren als inhoudelijk aansturen/coachen, maar kan ook grenzen stellen en verwachtingen aangeven: is goed in ‘situationeel leiding geven’;
 • Heeft affiniteit met VVTO / internationalisering en spreekt een aardig woordje Engels.
 • Is flexibel en ziet kansen in een intensieve samenwerking met KC de Rietgors.

Wat biedt het bestuur en de school jou?
Stichting Archipel

Dalton Kindcentrum het P@rk en Kindcentrum de Rietgors zijn onderdeel van Stichting Archipel Onderwijs & Kinderopvang. Archipel is pionier in de integratie van onderwijs en kinderopvang in (integrale) kindcentra. Archipel vindt het belangrijk dat ieder kind de beste versie van zichzelf kan worden, vanuit een doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 13 jaar.

Samen ontwikkelen:
De directeuren en college van bestuur komen regelmatig bijeen tijdens het directeurenoverleg. Daarnaast zijn er verschillende werkgroepen gevormd, die een belangrijke rol spelen bij de beleidsvoorbereiding.

Samen leren en reflecteren:
Directeuren werken regelmatig samen in werkgroepen, maar sparren ook inhoudelijk met elkaar. Ook scholen werken met elkaar samen, waardoor sparren met collega-directeuren binnen de stichting een basis is; ook biedt Archipel jou als directeur ruime ontwikkelingsmogelijkheden.

Ondersteuning vanuit een professioneel bestuurskantoor:
Het CvB en het bestuurskantoor verzorgen samen ondersteunende en overkoepelende taken zodat de kindcentra zich primair kunnen richten op hun taken voor onderwijs en kinderopvang. Er zijn beleidsmedewerkers voor zowel financiën, kwaliteit, huisvesting als personeelszaken.

Het P@rk

 • Een top team, met veel expertise en volledig Dalton opgeleid. Wij hebben oog voor elkaar en hebben een flink ontwikkelingstempo;
 • Een mooie, moderne locatie;
 • Een eigentijds onderwijsconcept dat kinderen voorbereidt op een toekomst waarin een internationale samenleving en samenwerking vanzelfsprekend is;
 • Member of the international Dalton Society;
 • Eén pedagogisch klimaat, met één doorgaande pedagogische leerlijn;
 • Naast een Kindcentrumraad heeft KC het P@rk ook een kinderraad;
 • Ondersteuning van een administratief medewerkster onderwijs en een
  managementteam bestaande uit bouw-, zorgcoördinatoren en een leidinggevende.

Arbeidsvoorwaarden

 • 0,8 – 1.0 fte
 • Schaal: D12/D13
 • Laptop
 • Telefoonvergoeding
 • Scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden

Interesse of direct solliciteren

Hebben we je interesse gewekt en wil je eerst meer weten over KC Het P@rk, KC De Rietgors en/of stichting Archipel? Maak een vrijblijvende afspraak voor een koffiemoment met een collega-directeur, bestuurder of HR.

Wil je direct solliciteren? Mail dan je cv en brief met daarin jouw motivatie en jouw ideeën over hoe jij goed invulling kunt geven aan deze opdracht naar info@onderwijsconnected.nl.

Reageren is mogelijk t/m donderdag 8 juni 2023. 

Na ontvangst van je sollicitatie worden kandidaten die passen binnen het profiel uitgenodigd voor een individueel online kennismakingsgesprek met OnderwijsConnected.

Na deze eerste kennismaking draagt OnderwijsConnected een aantal kandidaten voor aan de benoemingsadviescommissie (BAC) van stichting Archipel.

De eerste gespreksronde vindt plaats op dinsdag 20 juni tussen 17.30 en 20.30 uur. Gezien de uitgebreide samenstelling van de BAC voer je bij de eerste gespreksronde twee separate gesprekken.
De tweede gespreksronde staat gepland op maandag 26 juni tussen 18.30 en 20.30 uur.

De datum van indiensttreding is bij voorkeur 1 augustus en uiterlijk 1 september 2023.
Een ontwikkelingsassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Vragen?
Heb je naar aanleiding van deze uitdagende vacature vragen? Neem dan contact op met Saskia Maas door te mailen naar smaas@onderwijsconnected.nl of te bellen met (06) 51 94 66 31. Zij begeleidt deze procedure vanuit OnderwijsConnected BV.