Directeur kindercentrum de Iekmulder in IJshorst

Status: Werving geslaagd!

Functie: Directeur
Provincie: Overwijssel
FTE: minimaal 0,6

Gezocht: een inspirerende directeur die de Iekmulder helpt groeien

Op Kindcentrum de Iekmulder ontwikkelen kinderen zich tot onafhankelijke denkers. Ze leren samenwerken en respect te hebben voor elkaar en voor de wereld om hen heen. Ben jij de directeur die met ze meedenkt?

Kindcentrum de Iekmulder in IJshorst

De Iekmulder is een openbare basisschool met 77 leerlingen in het het hart van IJhorst. Op onze dorpsschool is iedereen welkom, ongeacht sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Want hoe groot de verschillen tussen mensen soms ook zijn, samen zijn we één.

Waar staat de Iekmulder voor?

Leren op de Iekmulder is meer dan kennisoverdracht alleen. Wij bereiden kinderen in een veilige omgeving voor op een toekomst in een steeds veranderende samenleving. Ze leren communiceren, luisteren en nieuwsgierig en kritisch te zijn. Op onze school komen de talenten en kwaliteiten van alle kinderen tot hun recht. 

Op de Iekmulder werken we met vier combinatieklassen. Onze school is klein en dat heeft voordelen. Er is veel aandacht voor het individuele kind, de betrokkenheid van de ouders is groot en de lijntjes met docenten zijn kort. De kinderen kennen elkaar al uit het dorp, waardoor de sfeer op school open en vriendelijk is.

Situatieschets van de school

Organisatie

De Iekmulder is een openbare, kleine dorpsschool in het hart van IJhorst. De Iekmulder is een school waar iedereen zich welkom voelt en waar je mag zijn wie je bent. Onze school is actief in beweging om ervoor te zorgen dat elk kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

Sinds het begin van het schooljaar 2022-2023 vormt De Iekmulder samen met de kleinschalige kinderopvang Het Uilenbos en peuteropvang De Reestrakkertjes van Spelerwijs, een kindcentrum onder de naam Kindcentrum De Iekmulder.

Inhoudelijk

 • De schoolweging van De Iekmulder bedraagt 29,7.
 • Op de Iekmulder wordt er gewerkt middels de waarden:
  – Samenhang zien
  – Zelfrespect en autonomie
  – Enthousiasme en plezier
  – Kennis
  – Samenwerken
 • In het schooljaar 2022-2023 is er gewerkt aan verdere invoering en borging van:
  – De ontwikkeling van het taalonderwijs en de koppeling ervan aan de beeldende vakken. Daarbij is er een systeem van doelen ontwikkeld die     een ononderbroken leerlijn waarborgen.
  – Implementatie van IPC, International Primary Curriculum.
  – De invoering van een ontwikkelingsgericht portfolio.
  – Het versterken van de pedagogische driehoek.
  – Het kind volgsysteem, een systeem waarin de onderwijsbehoeften van de kinderen kort en bondig kunnen worden weergegeven
 • De Iekmulder is een KiVa school. KiVa is een programma dat gericht is op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten.
 • Gedurende de hele schoolloopbaan krijgen de kinderen Engels.
 • De groepen 4 t/m 8 maken gebruik van Snappet.
 • Voor het in kaart brengen van de ontwikkelingen van de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 gebruikt de school, naast methode gebonden toetsen, het leerlingvolgsysteem Cito.
 • De ontwikkeling van een kind wordt vanaf groep 1 weergegeven in een portfolio. Ook de uitkomsten van de Citotoetsen worden vermeld in dit dossier. De resultaten worden besproken in gesprekken die de leerkracht voert samen met de ouders en – vanaf groep 4 – met het kind zelf.
 • Op de Iekmulder wordt de eindtoets Route 8 afgenomen.
 • De behaalde resultaten op de eindtoets in het schooljaar 2021-2022 zijn:
  – 1F: 100% (vergelijkbare scholen 95,6%)
  – 1S/2F: 83,3% (vergelijkbare scholen 59,2%)
 • Het driejaarsgemiddelde op de eindtoets is als volgt:
  – 1F: 97,2%
  – 1S/2F: 78,7%
 • Er heeft kortgeleden een interne audit plaatsgevonden. Uit deze audit zijn enkele aanbevelingen gekomen, waaronder:
  – Keuzes maken en borgen, inzet doorgaande lijn
  – Kwaliteit van de analyse, volgen van leerlingen, uitwerken korte zorgcyclus.
  – Inzet instructiemodel
  – Formuleren van passende ambities

Jouw opdracht

De Iekmulder is een school met veel groei en ontwikkelpotentie, waarbij het kansrijke leren centraal staat. De school zal qua leerlingenaantal verder groeien en een doorgaande ontwikkellijn van 0-6 jaar creëren in samenwerking met de kinderopvang. Hoewel het nieuwe schoolplan rond de zomer wordt vastgesteld is er ruimte om met het team opnieuw te kijken naar de koers van de school. Binnen het team van directeuren zoeken we een collega met input en ideeën.

Wie zoeken wij?

 • Iemand die leidinggevende kwaliteiten heeft.
 • Iemand die ervaring heeft in het basisonderwijs.
 • Veel waarde hecht aan een plezierige leer en werksfeer.
 • Met enthousiasme het team en de school inspireert en verder ontwikkelt.
 • Zichtbaar en toegankelijk is voor de kinderen, ouders en teamleden.
 • Affiniteit heeft met de samenwerking met een kinderopvang.
 • Onderwijsinhoudelijke kennis van zaken en een heldere visie op goed onderwijs heeft

De kinderen van kindcentrum de Iekmulder zoeken een directeur die:

 • Goed naar kinderen kan luisteren.
 • Duidelijk is.
 • Ook juf of meester is, zodat hij/zij voor de klas kan.
 • Dingen goed kan organiseren.
 • Met de feestjes mee doet.
 • Zich kan verplaatsen in kinderen.

Wat biedt het bestuur jou?

 • Promes biedt een functie van directeur met veel afgestemde autonomie. Je bent als directeur in grote mate verantwoordelijk voor het behalen van succes. Natuurlijk ondersteunt het stafbureau jou bij de realisatie van jouw doelen.
 • Binnen het werkgebied van Promes vallen meerdere onderwijssectoren. Met de directies van die scholen werk je op ondersteuningsgebied en onderwijsaanbod met elkaar samen.
 • Het bestuur van Promes stuurt iedere school op een passende manier aan. Het bestuur is toegankelijk en ook de collega-directeuren zijn benaderbaar en open om te helpen.
 • Er is altijd ruimte om de dialoog te voeren.
 • Bij Promes werkt een gepassioneerde club leerkrachten vol passie aan goed en gedegen onderwijs, waar eigen verantwoordelijkheid en verantwoording als professional voorop staat

Arbeidsvoorwaarden

Promes biedt een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vast dienstverband. De functie is beschreven en gewaardeerd in salarisschaal D12 conform CAO PO (minimaal € 3.031,- en maximaal € 6.059,- bruto op basis van een fulltime dienstverband).

Interesse of direct solliciteren

Hebben we je interesse gewekt en wil je eerst meer weten over De Iekmulder en/of Stichting Promes? Maak een vrijblijvende afspraak voor een koffiemoment met een collega-directeur, bestuurder of HR.

Wil je direct solliciteren? Mail dan je cv en brief met daarin jouw motivatie en jouw ideeën over hoe jij goed invulling kunt geven aan deze opdracht naar info@onderwijsconnected.nl.

Reageren is mogelijk t/m woensdag 21 juni 2023.

Na ontvangst van je sollicitatie worden kandidaten die passen binnen het profiel uitgenodigd voor een individueel online kennismakingsgesprek met OnderwijsConnected. Na deze eerste kennismaking draagt OnderwijsConnected een aantal kandidaten voor aan de benoemingsadviescommissie (BAC), bestaande uit een vertegenwoordiging van de school en het bestuur van stichting Promes. De gesprekken vinden plaats op 27 juni tussen 09.30 -12.30 uur. De datum van indiensttreding is bij voorkeur 1 september 2023. Later is ook bespreekbaar.

Vragen?
Heb je naar aanleiding van deze uitdagende vacature vragen? Neem dan contact op met Marlou Vos door te mailen naar mvos@onderwijsconnected.nl of te bellen met (06) 54 23 02 83. Zij begeleidt deze procedure vanuit OnderwijsConnected BV.