Directeur IKC De Duinvlinder in Almere

Status: Werving geslaagd!

Functie: Directeur
Provincie: Flevoland
FTE: 0,8-0,10

Gezocht: een directeur die gaat voor groei voor IKC De Duinvlinder

Bij IKC De Duinvlinder volgen kinderen hun eigen pad zodat ze uitgroeien tot mensen met zelfvertrouwen, zelfkennis en zelfrespect. Ben jij de directeur die hen een veilige en uitdagende leeromgeving biedt?

IKC De Duinvlinder in Almere

De Duinvlinder is een oecumenisch IKC, wat staat voor ‘de bewoonde wereld’. Onze school volgt de christelijke kalender wat betreft de feesten, maar heeft aandacht voor alle religies en levensovertuigingen. In Almere Poort en Duin wordt nog volop gebouwd en er wonen veel jonge gezinnen in de wijk. De Duinvlinder is dan ook een groeiende school. Momenteel hebben we zo’n 250 leerlingen, maar de verwachting is dat we in de toekomst groeien naar 400 leerlingen.

Waar staat IKC De Duinvlinder voor?

Binnen IKC De Duinvlinder bouwen we samen aan de toekomst. We bieden kinderen een veilige en uitdagende omgeving waarin ze zich vrij voelen om hun talenten te ontwikkelen. Daar waar nodig bieden mentoren coaching, begeleiding en soms ook sturing. De Duinvlinder werkt met kennisconstructie: we laten kinderen ervaren dat rekenen niet los staat van bijvoorbeeld taal, maar dat het onderling met elkaar in verband staat. Onze lessen sluiten aan bij de belevingswereld van kinderen. Dat doen we onder andere door thematisch te werken.

Situatieschets van de school

Organisatie

Integraal Kind Centrum De Duinvlinder is 7 jaar geleden gestart in Almere Poort. Deze nieuwe school staat in een groeiende wijk. De school is samen met een kinderopvang van een andere partij gehuisvest in één pand. In de toekomst willen opvang en onderwijs meer inhoudelijk samen gaan werken. Op dit moment wordt er gebouwd aan een nieuwe locatie voor de school (Almere Duin), naar verwachting zullen zij medio schooljaar
2023-2024 verhuizen. De opvang zit in het gebouw naast de school.

Inhoudelijk

 • De schoolweging van IKC De Duinvlinder bedraagt 28,61, met een spreiding van 6,85.
 • Kenmerken van de school zijn:
  – Talentontwikkeling
  – Thematisch werken
  – Gepersonaliseerd leren
  – Toekomstgericht onderwijs
  – Gezonde School
 • IKC De Duinvlinder werkt middels de methodiek van de Vreedzame school aan de sociaal emotionele ontwikkeling en burgerschapsontwikkeling van kinderen.
 • Kinderen leren op De Duinvlinder deels digitaal. Dit heeft als voordeel dat de opdrachten kunnen worden afgestemd op het niveau van de leerling. Dat betekent echter niet dat leerlingen de hele dag achter een scherm zitten. Er is aandacht voor afwisseling, een goede werkhouding en voldoende beweging. Digitaal werken wordt gaandeweg de schoolloopbaan van het kind op gebouwd.
 • De veiligheid van de leerlingen wordt jaarlijks gemonitord middels het ‘Leerling tevredenheid- en veiligheidsonderzoek’ van PO Vensters (Scholen op de kaart). Uit de laatste enquête kan worden geconcludeerd dat de kinderen zich veilig voelen op school en weinig gepest voelen.
 • We gebruiken Leerling in beeld voor het volgen van ontwikkelingen van de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 gebruikt de school, naast de methodegebonden toetsen. Voor de eindtoets wordt gebruik gemaakt van de IEP Eindtoets.
 • Er is op 26 januari 2023 een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd door de Inspectie van het Onderwijs. De school heeft hierbij het predicaat zeer zwak gekregen. Dit predicaat is gebaseerd op de eindopbrengsten. Deze lagen onder de wettelijk vastgestelde signaleringswaarde/correctiewaarde. De standaarden ‘zicht op ontwikkeling en begeleiding’ en ‘pedagogisch handelen’ zijn als onvoldoende beoordeeld.
 • Er is een verbetertraject gestart om te voldoen aan de eis van de inspectie. Hierbij wordt bij naast het verbeteren van het analyseren van de resultaten van de leerlingen, de kwaliteit van de lessen, het verhogen van de eindopbrengsten ook de implementatie van het EDI-model meegenomen. Het taalaanbod moet ook dekkend worden in relatie tot de kerndoelen en de referentieniveaus.

Jouw opdracht

Wij zoeken een bevlogen onderwijskundig leider die kan sturen op kwaliteit. Wij hebben iemand nodig die een lange termijnvisie heeft en bereid is om samen met ons verder te ontwikkelen. Communicatief vaardig, besluitvaardig en daadkrachtig zijn voor onze IKC-directeur belangrijke competenties. Wij zoeken iemand die 0,8-1,0 FTE zichtbaar aanwezig wil zijn. De komende periode ligt er een herstelopdracht vanuit de inspectie. Daarnaast hopen wij dit schooljaar te verhuizen.

Waarom past IKC De Duinvlinder bij jou?

 • Omdat je erin gelooft dat door het bieden van gepersonaliseerd onderwijs het zelfvertrouwen van het kind wordt vergroot en het kind daarmee het beste uit zichzelf kan halen.
 • Omdat het werken aan de basiskwaliteit voor jou een vanzelfsprekendheid is.
 • Omdat je erin gelooft dat een integraal kind centrum meerwaarde heeft voor de doorgaande lijn en de ontwikkeling van het kind.
 • Omdat je met een team wilt werken, dat altijd voor elkaar klaar staat.
 • Omdat je ons graag wil helpen verder te bouwen.

Wat biedt het bestuur en de school jou?
Stichting SKO

 • SKO biedt directiefuncties met veel autonomie. Je bent als directeur in grote mate verantwoordelijk voor het behalen van succes. Uiteraard ondersteunt het stafbureau jou bij de realisatie van jouw doelen.
 • Flexibiliteit in de werktijdfactor. De schoolorganisatie kan meebewegen met de werktijdfactor.
 • Binnen het werkgebied van SKO vallen meerdere regio’s. Met de directies van die scholen werk je op zorggebied met elkaar samen.
 • Het bestuur van SKO stuurt iedere school op een passende manier aan.
 • Er is altijd ruimte om de dialoog te voeren.
 • Bij SKO werkt een gepassioneerde club leerkrachten vol passie aan goed en gedegen onderwijs, waar eigen verantwoordelijkheid en verantwoording als professional voorop staat.

Arbeidsvoorwaarden

De functie wordt door ons gewaardeerd volgens de CAO PO en is afhankelijk van kennis en ervaring, waarbij we rekening houden met de complexe omgeving van Almere. Daarnaast biedt SKO een aantrekkelijk pakket met employee benefits, waaronder:

 • En een gunstige reiskostenregeling (ruim boven CAO);
 • Een vaste telefoonvergoeding;
 • Beschikking over een laptop;
 • Deelname aan de collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering;
 • Fiscaal uitruilen van o.a. vakbondscontributie;
 • Bedrijfsfitness;
 • ‘Cultuur werkt’;
 • Collectiviteit op een aantal verzekeringen.

Interesse of direct solliciteren

Hebben we je interesse gewekt en wil je eerst meer weten over IKC De Duinvlinder? Maak een vrijblijvende afspraak voor een koffiemoment met een collega-directeur, bestuurder of HR.

Wil je direct solliciteren? Mail dan je cv en brief met daarin jouw motivatie en jouw ideeën over hoe jij goed invulling kunt geven aan deze opdracht naar info@onderwijsconnected.nl.

Reageren is mogelijk t/m woensdag 27 september 2023.

Na ontvangst van je sollicitatie worden kandidaten die passen binnen het profiel uitgenodigd voor een individueel online kennismakingsgesprek met OnderwijsConnected. Na deze eerste kennismaking draagt OnderwijsConnected een aantal kandidaten voor aan de benoemingsadviescommissie (BAC), bestaande uit een vertegenwoordiging van de school en het bestuur van stichting SKO. De gesprekken zullen plaatsvinden in de laatste week van september. De datum van indiensttreding is vanaf 1 januari 2024 of eerder als dat tot de mogelijkheden behoort.

Vragen?
Heb je naar aanleiding van deze uitdagende vacature vragen? Neem dan contact op met Marlou Vos door te mailen naar mvos@onderwijsconnected.nl of te bellen met (06) 54 23 02 83. Zij begeleidt deze procedure vanuit OnderwijsConnected BV.