Directeur KBS De Wingerd in Biddinghuizen

Status: Werving geslaagd!

Functie: Directeur
Provincie: Flevoland
FTE: 0,8

De Wingerd zoekt een directeur met verbindingskracht

Tim (9 jaar): Wat heb ik eraan als ik alles meteen de eerste keer goed doe? Daar leer ik toch niks van? Het team van KBS De Wingerd doet veel goed, maar staat ook voor een aantal onderwijsinhoudelijke uitdagingen. Een verbindende, op samenwerking gerichte directeur moet het team helpen om deze uitdagingen aan te gaan en zo samen vooruitgang te realiseren. Ben jij de directeur die met het team de volgende stap zet?

De Wingerd in Biddinghuizen
KBS De Wingerd bestaat al ruim vijftig jaar en is een begrip in Biddinghuizen. De school voelt een sterke betrokkenheid met het dorp en heeft een actieve rol in de gemeenschap. De Wingerd deelt een gebouw met nog twee andere scholen, kinderopvang, buitenschoolse opvang en een bibliotheek. Samenwerken en het goed onderhouden van relaties met andere instellingen in Biddinghuizen vinden ze op deze school dan ook van groot belang.

Met een team van 17 medewerkers en ongeveer 220 kinderen verdeeld over 10 groepen is De Wingerd de grootste school in Biddinghuizen. De Wingerd biedt gewoon goed, doelgericht en passend onderwijs, met warmte en betrokkenheid, gericht op een brede ontwikkeling van de kinderen. Iedereen kan op de Wingerd zichzelf zijn en zich ontplooien. De eigenheid van het kind is belangrijk.

Bij al het handelen stelt het team zich steeds de vraag: wat werkt er voor dit kind? De teamleden zijn er trots op dat ze de kinderen samen zoveel mogelijk kansen bieden om vanuit groep 8 goed voorbereid en vol vertrouwen door te stromen naar het voortgezet onderwijs.

De kernwaarden van De Wingerd
De medewerkers van De Wingerd vinden de volgende kernwaarden heel belangrijk voor het onderwijs dat zij geven en streven ernaar om deze terug te laten komen in al hun handelen:

 • Warmte en betrokkenheid;
 • Meer dan alleen maar leren;
 • Ruimte bieden voor verschillen;
 • Samenhang.

Situatieschets van de school

Organisatie

De Wingerd behoort tot de Scholengroep Katholiek Onderwijs (SKO).

 • Het bestuur van stichting SKO draagt zorg voor de richting en koers van de organisatie, ontwikkelt het algemeen beleid, stelt de strategische kaders vast voor de scholen en behartigt de algemene belangen van de organisatie in de schoolomgeving.
 • SKO bouwt met het hart, lef en vertrouwen aan het onderwijs van morgen, omdat onze leerlingen en medewerkers de ruimte verdienen om geluk te ervaren. Dat betekent dat iedere school ruimte heeft om binnen de strategische kaders zijn eigenheid te creëren.
 • Op dit moment is er een interim-directeur werkzaam op De Wingerd die, vooruitlopend op de aanstelling van de nieuwe directeur, leidinggeeft aan de school.
 • Er staat een hecht team dat goed communiceert met ouders en omgeving.
 • Er wordt in actieteams gewerkt aan trajecten ter verbetering van het onderwijs. Vanuit een door het team gedeelde urgentie pakken één of twee kartrekkers een project op. Deze manier van werken past goed bij het team.
 • Het team heeft de kwaliteiten, de ambitie en de wil om het onderwijs in de volgende stap kwalitatief nog beter te maken. Men wil met en van elkaar leren.

Inhoudelijk

 • De school ontwikkelt komend schooljaar een vernieuwde visie.
 • De school heeft een weging van 31,6.
 • De eindresultaten van groep 8 zijn de afgelopen jaren boven het landelijk gemiddelde.
 • Ongeveer 50% van de kinderen stroomt jaarlijks uit naar havo/vwo. De andere 50% variërend van praktijkonderwijs tot vmbo theoretische leerweg.
 • De tussenopbrengsten laten een wisselend beeld zien bij rekenen, begrijpend lezen en spelling. De inspectiekaders ‘Zicht op ontwikkeling’ en ‘Didactisch handelen’ vragen daarom aandacht.
 • Vanuit een interne audit in 2021 zijn er een aantal aanbevelingen gegeven aan de school. Bij een intakegesprek zullen deze gegevens beschikbaar zijn.
 • Er is gestart met trajecten rondom de vernieuwing van de technisch lezen methode, het verrijken van de leeromgeving en het vergroten van de autonomie bij leerlingen.
 • Er wordt ingezet op het concept ‘De Vreedzame school’.
 • Er is een nieuwe visie op kleuteronderwijs/spelontwikkeling ontwikkeld.
 • Het team wil Groepsplanloos werken.

Jouw opdracht
De Wingerd heeft een goede naam en kan in rust werken aan goed onderwijs. Maar er moet wel wat gebeuren.

Vanuit deze stabiele situatie ligt er voor jou als nieuwe directeur de volgende opdracht:

 • Je geeft als directeur integraal leiding aan de school en ontwikkelt een langetermijnvisie.
 • Je gaat aan de slag om innovaties verder vorm en inhoud te geven.
 • Je zet stevig in op het onderwijsresultatenmodel.
 • Je helpt het team bij het versterken van het didactisch handelen. Daarbij ligt de focus op het plannen en het structureren van het handelen en het versterken van de instructievaardigheden. Een betere afstemming op de ontwikkeling en onderwijsbehoefte van de leerlingen is noodzakelijk.
 • Samen met het team rol je de al geschreven verbetertrajecten verder uit. Je analyseert volgens de PDCA-cyclus continu welke verbetering welk effect heeft.
 • Je behartigt de belangen van de school in netwerken en samenwerkingsverbanden.
 • Je signaleert onderwijsinhoudelijke en maatschappelijke ontwikkelingen en vertaalt deze naar ambities voor de school.
 • Je zorgt jaarlijks voor een begroting en je bewaakt deze in de uitvoering.
 • Je zorgt voor een vertaling van de visie naar personeelsbeleid.
 • Je legt jaarlijks verantwoording af aan het bestuur over de meerjarige onderwijsontwikkeling, de gevoerde bedrijfsvoering en het leiderschap van de school.

Wie zoeken we
Om de verbeterprojecten en onderwijsinnovaties van De Wingerd aan te sturen en de school onderwijsinhoudelijk een stap verder te brengen, zijn we op zoek naar een directeur die uitblinkt in verbinden en is gericht op samenwerken. Iemand met een achtergrond in het onderwijs. Leidinggevende ervaring is een pré, maar geen must. Verstand van onderwijs wel. We zoeken nadrukkelijk niet iemand die alles zelf wil doen, maar juist iemand met een helicopterview, die de potentie van het team kan aanspreken vanuit een positief-kritische houding.

We vinden het belangrijk dat de nieuwe directeur empathisch is maar ook kaders kan stellen, zodat ieder teamlid weet wat de speelruimte is. Op die manier kunnen directie en team en teamleden elkaar onderling scherp houden met respect voor ieders eigenheid.

Van de nieuwe directeur verwachten we bovendien dat die zichtbaar is binnen en buiten de school en op eigentijdse wijze de katholieke identiteit van de school uitdraagt. In de context van Biddinghuizen is hij of zij echt de voortrekker van de school.

Ben jij de directeur die de kracht van ons team versterkt?

Wat biedt de school jou?

School
Op De Wingerd werkt een hecht team dat van aanpakken weet. Er heerst een prettige sfeer en er is een actieve samenwerking met ouders en leerlingen.

Het eigentijds schoolgebouw biedt kansen voor intensievere samenwerking met bijvoorbeeld kinderopvang en bibliotheek.

De Wingerd is een SKO-school. Samenwerken met collega-directeuren en leren van en met elkaar is bij SKO een gedeelde waarde. Je krijgt daarom de tijd om je in te werken. Tijdens je inwerkperiode kun je de Wingerd en SKO goed leren kennen en word je begeleid door een collega-directeur.

SKO

 • SKO biedt directiefuncties met veel autonomie. Je bent als directeur in grote mate verantwoordelijk voor het behalen van succes. Natuurlijk ondersteunt het stafbureau jou bij de realisatie van jouw doelen.
 • Flexibiliteit in de werktijdfactor. De schoolorganisatie kan meebewegen met de werktijdfactor.
 • Binnen het werkgebied van SKO vallen meerdere regio’s. Met de directies van die scholen werk je op zorggebied met elkaar samen.
 • Het bestuur van SKO stuurt iedere school op een passende manier aan.
 • Er is altijd ruimte om de dialoog te voeren.
 • Bij SKO werkt een gepassioneerde club leerkrachten vol passie aan goed en gedegen onderwijs, waar eigen verantwoordelijkheid en verantwoording als professional voorop staat.

Arbeidsvoorwaarden
SKO volgt de cao PO. Je wordt ingeschaald in D11 of D12, afhankelijk van je ervaring.

Daarnaast biedt SKO een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • Vergoeding woon-werkverkeer over het daadwerkelijk aantal kilometers (1e jaar 0,28 per km, daarna 0,19 per km);
 • Telefoonvergoeding;
 • Beschikking over een laptop;
 • Bedrijfsfitness;
 • ‘Cultuur werkt’;
 • Collectiviteit op een aantal verzekeringen.

Interesse?
Hebben we je interesse gewekt en wil je eerst meer weten over De Wingerd, SKO? Bel dan met Rachel Taggenbrock, interim-directeur van De Wingerd. Rachel is te bereiken op (0321) 33 13 29. Of mail een terugbelverzoek naar r.taggenbrock@kbswingerd.nl.

Solliciteren

Wil je direct solliciteren? Mail dan je cv en brief met daarin jouw motivatie hoe jij denkt goed invulling te kunnen geven aan deze opdracht – naar info@onderwijsconnected.nl. Reageren is mogelijk t/m woensdag 30 maart 2022.

Na ontvangst van je sollicitatie worden kandidaten die passen binnen het profiel uitgenodigd voor een individueel online kennismakingsgesprek met OnderwijsConnected.

Na deze eerste kennismaking dragen wij een aantal kandidaten voor aan de benoemingsadviescommissie (BAC) van de school en de selectiecommissie van SKO. Je voert dus twee separate gesprekken. Beide gesprekken vinden plaats op maandag 11 april tussen 16.00 en 21.00 uur. Solliciteren kan via info@onderwijsconnected.nl.

Datum indiensttreding is bij voorkeur voor de zomervakantie in verband met een goede overdracht.

Vragen?
Deze procedure wordt begeleid door OnderwijsConnected BV. Heb je naar aanleiding van deze uitdagende vacature vragen? Neem dan contact op met Ton Markink op telefoonnummer (06) 23 55 82 25 of via e-mail tmarkink@onderwijsconnected.nl. Hij begeleidt deze procedure vanuit OnderwijsConnected.