IKC-directeur De Samenwerkingsschool Hengelo-Zuid

Status: Werving geslaagd!

Functie: Directeur
Provincie: Overijssel
FTE: 0,8 – 1,0

De Samenwerkingsschool Hengelo-Zuid zoekt een IKC-directeur met lef om te leiden en te laten

Op De Samenwerkingsschool Hengelo-Zuid geloven we niet alleen in onze leerlingen, maar ook in onszelf en in de visie die we gezamenlijk hebben ontwikkeld. Die visie is ontwikkeld nu de Dalton Hengelo-Zuid en de Don Bosco samen verder gaan als samenwerkingsschool. Nu is het tijd om volgende stappen te zetten. Ben jij de directeur die ons helpt ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap en die een impuls weet te geven aan onze onderwijsopbrengsten?

De Samenwerkingsschool Hengelo-Zuid

De Samenwerkingsschool Hengelo-Zuid is een samenwerking tussen de voormalige openbare Daltonschool Hengelo-Zuid en de katholieke basisschool Don Bosco, en is onderdeel van Stichting Symbio.

Een team van 28 ervaren en enthousiaste onderwijsprofessionals zet zich in dit IKC in voor onderwijs dat kinderen steeds weer inspireert om in zichzelf te geloven en zich te blijven ontwikkelen. De 353 kinderen zijn verdeeld over 15 groepen en twee locaties, beide in de Hengelose wijk ‘Nijverheid’. Door de centrale ligging komen leerlingen uit een ruime omgeving naar onze school. In een afzonderlijk gedeelte van de locaties is er kinder- en buitenschoolse opvang.

Waar staat de Samenwerkingsschool Hengelo-Zuid voor?

Een school die kinderen en medewerkers echt ziet. Een plek waar zij elkaar helpen heel goed te worden in jezelf zijn, en waar zij zichzelf en de mensen om zich heen uitdagen om nog beter te worden. Want niets is mooier dan samen grenzen overwinnen. Kortom: Lef Leren Delen, dat is waar De Samenwerkingsschool Hengelo-Zuid voor staat.

Natuurlijk leren kinderen bij De Samenwerkingsschool Hengelo-Zuid goed samenwerken en leren zij de basisvakken zo goed mogelijk beheersen. Wat onze school bijzonder maakt is dat we in alles wat we doen vaardig, verbonden, zelfstandig en ruimhartig zijn. Dat zijn onze kernwaarden.

Situatieschets van de school

Organisatie

 • Het team bestaat uit 2 intern begeleiders, 2 specialisten begaafdheid en excellentie, een rekenspecialist, een gedragsspecialist, een schoolopleider en een onderwijsassistent.
 • Het team bestaat uit 28 mensen met een mooie mix qua leeftijden.
 • In het team werken een SchoolZorgOndersteuner en een orthopedagoog.
 • De populatie is heel gemêleerd en bestaat voornamelijk uit kinderen woonachtig in Tuindorp, Vikkershoek en Nijverheid.
 • De school heeft 2 locaties met in totaal 15 groepen. Aan de Laurastraat zijn de groepen 1-4 gehuisvest en aan de Breemarsweg de groepen 5-8.
 • Binnen de school zijn er een logopediepraktijk, een dyslexiecentrum en een fysiotherapiepraktijk actief.
 • Op de ene locatie is er kinderopvang gehuisvest en op de andere locatie de buitenschoolse opvang.
 • Er wordt vergaderd met wekelijkse bordsessies van een kwartier en een driewekelijkse werksessie volgens de principes van Stichting Leerkracht.
 • De leerkrachten van parallelle groepen bespreken samen de onderwijsopbrengsten om van elkaar te leren.
 • De interim-directeur die op dit moment op de school werkt, heeft zich het lopend schooljaar gefocust op het realiseren van een gedeelde visie, zodat de teams van beide locaties een gezamenlijke stip op de horizon hebben.
 • Er is een strategisch beraad voor directies dat eens per maand bij elkaar komt onder leiding van het college van bestuur.
 • De peuterspeelschool van Stichting Spring! valt onder verantwoordelijkheid van de IKC-directeur. De stichting is een dochter van Stichting Symbio.

Inhoudelijk

 • Op basis van het visietraject dat dit schooljaar doorlopen is, is een meerjarenbeleidsplan geschreven met de titel ‘Verhaal van school 2022-2025’. Per jaar staat de focus beschreven. Het meerjarenplan is op te vragen door een e-mail te sturen naar de begeleider van dit proces (Ton Markink, tmarkink@onderwijsconnected.nl).
 • De school wil zich ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap (PLG), waarin kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur in de gehele breedte centraal staan en waarin expertgroepen hun expertise delen om met elkaar tot een samenhangend geheel te komen.
 • De thema’s die in de PLG’s worden aangepakt zijn: onderwijsaanbod, betrouwbaar schoolklimaat, school en omgeving, groepsindeling, zicht op ontwikkeling en onderwijsconcept.
 • De school heeft een weging van 28,96.
 • De tussenopbrengsten van de voormalige Daltonschool Hengelo-Zuid en de katholieke basisschool Don Bosco laten een wisselend beeld zien. Hierdoor vragen de inspectiekaders OP1 (aanbod), OP2 (zicht op ontwikkeling) en OP3 (didactisch handelen) aandacht.
 • Er moet een stevig fundament worden gelegd om de doorgaande lijn in de kernvakken en de tussen- en eindopbrengsten boven het landelijk gemiddelde te krijgen, passend bij de leerlingpopulatie.
 • Er is een nieuwe zorgstructuur opgezet met een tien-wekelijkse evaluatie.

Jouw opdracht

 • Als nieuwe directeur sluit je aan op de visie zoals we die in het afgelopen jaar hebben ontwikkeld en vastgelegd.
 • Je zet het werken met professionele leergemeenschappen door.
 • Je gaat stevig aan de slag met de inspectiekaders OP1, OP2 en OP3 om daarmee een impuls te geven aan de onderwijsopbrengsten.
 • Je geeft verder inhoud aan de samensmelting van de twee oorspronkelijke onderwijsteams.

Wie zoeken we

Het team is eigenaar van de ontwikkelde visie en de inzet van professionele leergemeenschappen. Daarom zoeken we een directeur die de ingezette koers en werkwijze voortzet zonder dit ter discussie te stellen.

Om vanuit de gedragen visie volgende stappen te maken is het van essentieel belang dat de nieuwe directeur onderwijs inhoudelijk sterk is en weet hoe hij/zij samen met het team de onderwijsopbrengsten van een impuls kan voorzien.

Wat biedt het bestuur en de school jou?

Symbio

 • Symbio staat voor toekomstgericht onderwijs. Bekijk daarvoor de video van het koersplan 2019-2023.
 • Symbio koerst op de ontschotting van zorg en onderwijs.
 • Ondersteuning vanuit het stafbureau door een professioneel dienstencentrum, met specifieke expertise op het gebied van Onderwijs en Kwaliteit, HR, Financiën, ICT, facilitaire zaken en Passend Onderwijs.
 • Een expertisecentrum Passend Onderwijs met eigen orthopedagogen.
 • Mogelijkheden tot ontplooiing en ontwikkeling.

School

 • Een school die het afgelopen jaar uitgebreid heeft stilgestaan bij het ontwikkelen van een duidelijke visie en daardoor een heldere focus heeft ontwikkeld.
 • En uiteraard een enthousiast team.

Arbeidsvoorwaarden

 • Een dienstverband met een werktijdfactor van 0,8-1,0.
 • Een dienstverband voor in principe onbepaalde tijd.
 • Een inschaling in schaal D13 CAO PO.
 • Laptop en telefoon van Symbio.
 • Mogelijkheid aan te sluiten bij een collectieve ziektekostenverzekering.

Interesse?

Hebben we je interesse gewekt en wil je eerst meer weten over De Samenwerkingsschool Hengelo-Zuid en/of Stichting Symbio? Maak een vrijblijvende afspraak voor een belmoment met één van de bestuurders Peter Breur of Herman Soepenberg. Je kan een telefonische afspraak maken via het secretariaat op (074) 242 4545. Of neem contact op met de huidige interim-directeur Jaap Kort op (06) 41 45 99 86.

Solliciteren

Wil je direct solliciteren? Mail dan je cv en brief met daarin jouw motivatie en jouw ideeën over hoe jij goed invulling kunt geven aan deze opdracht naar info@onderwijsconnected.nl.

Reageren is mogelijk t/m woensdag 8 juni 2022.

Na ontvangst van je sollicitatie worden kandidaten die passen binnen het profiel uitgenodigd voor een individueel online kennismakingsgesprek met OnderwijsConnected.

Na deze eerste kennismaking draagt OnderwijsConnected een aantal kandidaten voor aan de benoemingsadviescommissie (BAC) van de school en de selectiecommissie van Symbio. Je voert dus twee separate gesprekken. Beide gesprekken vinden plaats op 14 juni tussen 17.00-21.00 uur.

De datum van indiensttreding is bij voorkeur 1 augustus 2022 en uiterlijk 1 september.

Vragen?
Deze procedure wordt begeleid door OnderwijsConnected BV. Heb je naar aanleiding van deze uitdagende vacature vragen? Neem dan contact op met Ton Markink op (06) 23 55 82 25 of via tmarkink@onderwijsconnected.nl. Hij begeleidt deze procedure vanuit OnderwijsConnected.