Directeur Jenaplanschool De Klimboom in Dronten

Status: Werving geslaagd!

De Klimboom zoekt een directeur die gelooft in de kracht van continu verbeteren.

Functie: Directeur
Provincie: Flevoland
FTE: 0,8 – 1,0

Cruijff zei eens: ‘Ik hou van werken zolang het werken is waarvan ik hou’.
Bij Jenaplanschool De Klimboom in Dronten zijn we trots op onze teamspirit, energie en motivatie. Dat zorgt voor een hoge onderwijskwaliteit. Toch vinden we niet dat we nu achterover kunnen leunen. Integendeel! Wij willen blijven verbeteren, aanscherpen en ontwikkelen. Ben jij de directeur die ons daarbij helpt?

De Klimboom in Dronten
Jenaplanschool de Klimboom bestaat vijfentwintig jaar en is een begrip in Dronten. Met een team van vijfentwintig medewerkers en ongeveer driehonderd kinderen hebben wij een goede naam in Dronten.

Met ons breed ontwikkelingsgerichte team bieden we onze leerlingen goed, doelgericht en passend onderwijs, met warmte en betrokkenheid. Bij De Klimboom willen we alle kinderen, iedere dag, echt zien. Dit realiseren we door oog te hebben voor het individu en ieder op zijn eigen wijze te laten groeien. De Klimboom is een Jenaplanschool die werkt vanuit de basisactiviteiten gesprek-werk-spel-viering. Hier zijn we iedere dag bewust mee bezig, in de stamgroep en als school.

De Klimboom staat in een groeiende nieuwbouwwijk en heeft een eigentijds schoolgebouw op een ruime locatie waar we prettig samenwerken met de buurscholen. Voor de komende vier jaar zitten de aanmeldingen voor de groepen al vol. Dit jaar zijn we gestart met groeien vanaf de kleutergroepen.  We groeien naar verwachting uiteindelijk door naar zestien tot zeventien groepen en ruim vierhonderdvijftig kinderen.

Waar staat De Klimboom voor?
Jenaplanschool De Klimboom bouwt in deze tijd voort op de idealen en gedachten van toen. We passen geen recept toe, maar vertalen de grondideeën naar de actuele samenleving en huidige ontwikkelingen. Daarom is onze Jenaplanschool ook nooit af, maar blijft ze in voortdurende ontwikkeling, door invloeden van binnenuit of van buitenaf.

Situatieschets van de school

Organisatie

Jenaplanschool De Klimboom behoort tot de Scholengroep Katholiek Onderwijs (SKO).

 • Het bestuur van stichting SKO draagt zorg voor de richting en koers van de organisatie, ontwikkelt het algemeen beleid, stelt de strategische kaders vast voor de scholen en behartigt de algemene belangen van de organisatie in de schoolomgeving.
 • SKO bouwt vanuit het hart en met lef en vertrouwen aan het onderwijs van morgen, omdat onze kinderen en medewerkers de ruimte verdienen om geluk te ervaren. Dat betekent dat iedere school ruimte heeft om binnen de strategische kaders zijn eigenheid te creëren.
 • De huidige directeur Ludo van Doornik vertrekt, omdat de kans van zijn leven voorbij is gekomen: hij mag van de stichting SKO een geheel nieuwe school opstarten in Almere.
 • Bij Jenaplanscholen worden de kinderen verdeeld in stamgroepen. Op de Klimboom hebben we gekozen voor een separate groep drie om de overgang van groep twee naar drie te vergemakkelijken.
 • De school wordt aangestuurd door een directeur, een adjunct-directeur, de intern begeleider en bouwcoördinatoren.
 • Nieuwe collega’s binnen de school krijgen begeleiding van een leerkrachtbegeleider.
 • Er staat een hecht team dat goed communiceert met ouders en omgeving.
 • Wij werken in actieteams gewerkt aan trajecten ter verbetering van het onderwijs. Vanuit een door het team gedeelde urgentie pakken één of twee kartrekkers een project op. Deze manier van werken past goed bij het team.
 • Ons team heeft de kwaliteiten, de ambitie en de wil om het onderwijs in de volgende stap kwalitatief nog beter te maken. Wij willen met en van elkaar leren.

Inhoudelijk

 • Ons hele team heeft een opleiding didactisch coachen gevolgd, waarbij iedere leerkracht begeleide beeldintervisie ontvangt en kan begeleiden. Komend jaar wil het team Groeitaal gaan implementeren.
 • Afgelopen schooljaar zijn we gestart met portfolio’s, ouder- en kindgesprekken, flexwerken en een nieuwe rekenmethode.
 • Het aanleren van vaardigheden als plannen, presenteren en reflecteren hebben een belangrijke plaats in ons onderwijs.
 • Wereldoriëntatie is het hart van ons onderwijs. Begrijpend lezen en overige taalactiviteiten zijn inhoudelijke afgestemd op de WO-thema’s.
 • We hebben aandacht voor onderwijs aan (hoog)begaafde kinderen. Per bouw is hiervoor één dag per week een plusgroep.
 • De school heeft een visietraject doorlopen. Dat moet nog nader worden uitgewerkt.
 • De Klimboom heeft een gemiddelde weging van 27,1 over de laatste drie jaar.
 • Zowel op fundamenteel niveau als op streefniveau scoort De Klimboom beter dan vergelijkbare scholen.
 • De eindresultaten van groep acht voor het schooljaar 2020-2021 zijn ruim boven gemiddeld.
 • Ongeveer 50% van de kinderen stroomt jaarlijks uit naar havo/vwo. De andere 50% naar het vmbo.
 • Op basis van een audit zijn de standaarden OP1, OP4, OP6 en OP8 als goed beoordeeld. De standaarden OP2 en OP3 zijn voldoende.
  Gelukkig zijn er ook verbeterpunten:
  – Er mag dieper inzicht worden verkregen in de vakinhoudelijke oorzaken van hiaten en versterking van de kort-dagelijkse cyclus. Dit draagt bij tot een meer planmatige dagelijkse afstemming.
  – Omdat veel kinderen in het voortgezet onderwijs doorgroeien naar een hoger niveau, kan geconcludeerd worden dat de school hogere verwachtingen mag hebben van de kinderen. Aandachtspunten daarbij zijn evaluatie en reflectie op het resultaat/leerproces en strategieën voor denken en leren en planmatig differentiëren.

Jouw opdracht
Jenaplanschool De Klimboom is een populaire school in Dronten met een duidelijk profiel en een mooie uitdaging voor de toekomst.

Vanuit de huidige stabiele situatie ligt er voor jou als nieuwe directeur de volgende opdracht:

 • Je geeft als directeur integraal leiding aan de school en ontwikkelt een langetermijnvisie.
 • Je gaat aan de slag om de ingezette verbetertrajecten verder vorm en inhoud te geven.
 • Je houdt het didactisch coachen levendig binnen het team en zorgt ervoor dat nieuwe leerkrachten worden opgeleid.
 • Je zet in op het onderwijsresultatenmodel, zodat uit de kinderen wordt gehaald wat in hen zit. Met andere woorden: een betere afstemming op de ontwikkeling en onderwijsbehoefte van de kinderen is mogelijk.
 • Je draagt bij aan het implementeren van Groeitaal in de school. Daarbij ligt de focus op evaluatie en reflectie op het leerproces, en op strategieën voor denken en leren en planmatig differentiëren.
 • Samen met het team rol je de al geschreven verbetertrajecten verder uit. Je analyseert volgens de PDCA-cyclus continu welke verbetering welk effect heeft.
 • Je brengt de onderlinge samenhang in het team terug die enigszins verwaterd is gedurende de coronaperiode.
 • Je behartigt de belangen van de school in netwerken en samenwerkingsverbanden.
 • Je signaleert onderwijsinhoudelijke en maatschappelijke ontwikkelingen en vertaalt deze naar ambities voor de school.
 • Je zorgt jaarlijks voor een begroting en bewaakt deze in de uitvoering.
 • Je zorgt voor een vertaling van de visie naar personeelsbeleid.
 • Je legt jaarlijks verantwoording af aan het bestuur over de meerjarige onderwijsontwikkeling, de gevoerde bedrijfsvoering en het leiderschap van de school.

Wie zoeken we
Wij zoeken een directeur die ons helpt en stimuleert om het hoge kwaliteitsniveau waar te maken en vast te houden. Zoals wij proberen de kinderen elke dag te zien, hopen we dat jij ons elke dag ziet.

Om de verbetertrajecten en onderwijsinnovaties van De Klimboom aan te sturen en de school onderwijsinhoudelijk nog verder te brengen, zijn we op zoek naar een directeur die ons scherp houdt en uitdaagt om te excelleren. Je stuurt, coacht en begeleidt ons als ware professionals. Je helpt ons continu te verbeteren.

Verstand van onderwijs heeft de voorkeur. We zoeken nadrukkelijk niet iemand die alles zelf wil doen, maar juist iemand met een helicopterview, die de potentie van het team kan aanspreken vanuit een waarderende, coachende houding.

We vinden het belangrijk dat de nieuwe directeur kaders kan stellen, borgt en knopen doorhakt, maar ook tijdig op de rem trapt om overbelasting te voorkomen. Op die manier kunnen directie, team en individuele teamleden elkaar onderling scherp houden met respect voor ieders eigenheid.

Van de nieuwe directeur verwachten we bovendien dat die zichtbaar is binnen en buiten de school en op eigentijdse wijze de katholieke identiteit van de school uitdraagt.

Ben jij de directeur die ons uitdaagt om continu te verbeteren?

Wat biedt de school jou?

School

 • Op De Klimboom werkt het team in een professionele cultuur. De sfeer is goed, het team hecht en er is een actieve samenwerking met ouders en kinderen.
 • De Klimboom is een SKO-school. Samenwerken met collega-directeuren en leren van en met elkaar is bij SKO een gedeelde waarde. Je krijgt daarom de tijd om je in te werken. Tijdens je inwerkperiode kun je de Klimboom en SKO goed leren kennen en word je begeleid door een collega-directeur.

SKO

 • SKO biedt directiefuncties met veel autonomie. Je bent als directeur in grote mate verantwoordelijk voor het behalen van succes. Natuurlijk ondersteunt het stafbureau jou bij de realisatie van jouw doelen.
 • Binnen het werkgebied van SKO vallen meerdere regio’s. Met de directies van die scholen werk je op diverse gebieden met elkaar samen.
 • Het bestuur van SKO stuurt iedere school op een passende manier aan.
 • Er is altijd ruimte om de dialoog te voeren.
 • Bij SKO werkt een gepassioneerde club leerkrachten vol passie aan goed en gedegen onderwijs, waar eigen verantwoordelijkheid en verantwoording als professional voorop staat.

Arbeidsvoorwaarden
SKO volgt de cao primair onderwijs. Je wordt ingeschaald in D11 of D12, afhankelijk van je ervaring. Daarnaast biedt SKO een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • Vergoeding woon-werkverkeer over het daadwerkelijk aantal kilometers (1e jaar 0,28 per km, daarna 0,19 per km);
 • Telefoonvergoeding;
 • Beschikking over een laptop;
 • Bedrijfsfitness;
 • ‘Cultuur werkt’;
 • Collectiviteit op een aantal verzekeringen.
 • Collectiviteit op een aantal verzekeringen.

Interesse?
Hebben we je interesse gewekt en wil je eerst meer weten over De Klimboom en/of SKO? Of wil je eerst eens rustig rondkijken? Bel dan met Ludo van Doornik, directeur van De Klimboom of Marloes Kroon adjunct-directeur. Beiden zijn te bereiken op 0321-382337.

Of mail een terugbelverzoek naar L.vanDoornik@kbsklimboom.nl of m.kroon@kbsklimboom.nl.

Solliciteren

Wil je direct solliciteren? Mail dan je cv en brief met daarin jouw motivatie en jouw ideeën over hoe jij goed invulling kunt geven aan deze opdracht naar info@onderwijsconnected.nl.

Reageren is mogelijk t/m vrijdag 8 april 2022.

Na ontvangst van je sollicitatie worden kandidaten die passen binnen het profiel uitgenodigd voor een individueel online kennismakingsgesprek met OnderwijsConnected.

Na deze eerste kennismaking draagt OnderwijsConnected een aantal kandidaten voor aan de benoemingsadviescommissie (BAC) van de school en de selectiecommissie van SKO. Je voert dus twee separate gesprekken. Beide gesprekken vinden plaats op woensdag 13 april tussen 17.00 en 20.00 uur.

De datum van indiensttreding is bij voorkeur voor de zomer, maar uiterlijk 1 augustus 2022.

Vragen?
Deze procedure wordt begeleid door OnderwijsConnected BV. Heb je naar aanleiding van deze uitdagende vacature vragen? Neem dan contact op met Ton Markink op telefoonnummer (06) 23 55 82 25 of via e-mail tmarkink@onderwijsconnected.nl. Hij begeleidt deze procedure vanuit OnderwijsConnected.