Directeur basisschool IKC De Akker in Hengelo

Status: Werving geslaagd!

Functie: Directeur
Provincie: Overijssel
FTE: 1,0

Breng jij òns in beweging

IKC De Akker biedt kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en basisonderwijs, vanuit dezelfde pedagogische ideeën. Onze missie is “Samen in beweging ter voorbereiding op de toekomst. “ Ben jij de directeur met visie, die leidinggeeft aan ons IKC, die ons in beweging brengt en ons helpt om toekomstgericht en betekenisvol onderwijs te ontwerpen?

Het IKC De Akker in Hengelo

IKC De Akker is een integraal kindcentrum, waar kinderen van 0 tot 13 jaar naar de opvang gaan en/of basisonderwijs volgen. Het kindcentrum heeft een kinderdagverblijf, 3 peuterspeelschoolgroepen, 14 basisschoolgroepen en een buitenschoolse opvang. Het onderwijsteam werkt nauw samen met opvangpartners Spring en Partou. Met elkaar en met ouders en verzorgers zoeken we naar wat kinderen bezighoudt en beweegt.

Waar staat het IKC De Akker voor?

Wij staan voor een rijke en duurzame leer- en ontwikkelomgeving, waarin we toekomstgericht en maatschappelijk betrokken onderwijs geven.

Op IKC De Akker krijgen kinderen de ruimte om te ervaren en de wereld te verkennen. Ze worden geholpen om hun eigen kracht en talent te ontdekken en te ontwikkelen. De focus ligt op plezier in lezen, taal en rekenen. We inspireren kinderen om te leren en dagen ze uit om het beste in zichzelf naar boven te halen. We staan voor afwisseling tussen inspanning en ontspanning. In de lessen besteden we aandacht aan actualiteiten, en leerlingen krijgen thema’s aangereikt die waardevol zijn voor hun toekomst.

Situatieschets van de school

Organisatorisch

 • Ongeveer 330 leerlingen bezoeken de basisschool van IKC de Akker. Daarnaast maken ongeveer 90 kinderen gebruik van de kinderopvang/BSO en in de peuterspeelschool zitten zo’n 50 leerlingen.
 • De school werkt met leerstofjaarklassen.
 • Er zijn binnen de school meerdere specialisten werkzaam. Zo is er bijv. een specialist meerbegaafdheid, een gymdocent en een taalspecialist.

Inhoudelijk

 • De schoolweging van IKC De Akker bedraagt 32,14
 • IKC De Akker heeft als missie “Samen in beweging ter voorbereiding op de toekomst”. Er wordt gewerkt middels de waarden:
  0   eigenheid
  0   plezier
  0   aandacht
  0   vertrouwen
  0   beweging
 • De belangrijkste pijlers binnen IKC De Akker zijn taal, bewegen in een groene omgeving en Vreedzaam (burgerschapsvorming).
 • Op IKC De Akker wordt er dagelijks “op maat” gewerkt met kinderen. Wat heeft het kind nodig en op welke manier moet dit aangeboden worden? Het doel is om uit ieder kind te halen wat erin zit, waarbij ouders gezien worden als belangrijke partner.
  IKC De Akker vindt het belangrijk dat kinderen zich in brede zin kunnen ontwikkelen. Om deze reden is er is sprake van een breed aanbod. Naast de basisvaardigheden gericht op cognitieve ontwikkeling, is er veel ruimte voor creatieve, muzikale en lichamelijke en sociale vorming. Op deze manier kan ieder kind zijn of haar eigen talent ontdekken.
 • In de onderbouw wordt procesgericht gewerkt. De kinderen denken mee over de invulling van de thema’s.
 • Taal is een belangrijke pijler van ons onderwijs.
 • De behaalde resultaten op de eindtoets in het schooljaar 2022-2023 zijn:
  1F: 93,9% (vergelijkbare scholen 94,2%)
  1S/2F: 51,2% (vergelijkbare scholen 54,5%)
 • Het driejaarsgemiddelde op de eindtoets is als volgt:
  1F: 95,2% (vergelijkbare scholen 94,5%)
  1S/2F: 56% (vergelijkbare scholen 55,4%)
 • Op IKC de Akker is er sprake van een diverse populatie en dat heeft effecten op de onderwijsbehoeften van de doelgroep.
 • De komende jaren zal er ook intensief ingestoken worden op het rekenaanbod in combinatie met de implementatie van EDI, het koppelen van de Davis leerstrategieën en de doorontwikkeling en borging van Focus op Begrip.
 • Middels “Focus op begrip” worden de wereldoriënterende vakken, woordenschat, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen aangeboden binnen één en hetzelfde thema.
 • Ook zal zowel de integratie van onderwijs en opvang, als het preventiever en efficiënter inzetten van zorg en het ontwikkelen van een aanbod na de reguliere schooltijd (kansrijke schooldag) een prominente plek op de agenda krijgen.
 • Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen wordt gebruik gemaakt van Looqin.
 • De afgelopen jaren is er intensief ingestoken op het doorontwikkelen van de professionele team- en ontwikkelcultuur. Dit middels een plan, gericht op “de basis op orde”.
 • Ouders beoordelen de school met een 7,8. Leerlingen beoordelen de school met een 8,0.

Jouw opdracht

 • Borg wat er al is ingezet, zodat dat stevig blijft staan. Bouw daarnaast verder op wat al is ingezet.
 • Zorg voor verbindingen en een goede communicatie binnen het team en vanuit het team met de peuterspeelschool en de opvang.
 • Verken samen met het team de mogelijkheden voor een kansrijke schooldag.
 • De school moet een vind- en werkplek zijn voor de wijk, de ouders en externe deskundigen. Zo is er nu bijv. een taalklas voor ouders in de school. Die verbinding met de wijk moet je helpen versterken.

Wie zoeken we?

Team
0      Iemand die samen met ons denkt in oplossingen
o      Je hebt onderwijservaring
o      Out of the box-denken past bij jou
o      Je helpt ons door het preventief werken verder te laten ontwikkelen
o      Je staat voor je  team en steunt ons

Kinderen
o      Je bent lief en vriendelijk voor ons
o      Iemand die zorgt voor onze veiligheid
o      Je bent trots op ons!

Ouders
o      Je bent toegankelijk, open en zichtbaar
o      Iemand die plezier beleeft aan de diversiteit aan gezinnen
o      Je zet de positieve ontwikkelingen binnen de school door

Wat biedt het bestuur en de school jou?

Stichting Symbio

 • Een goed uitgerust bestuurskantoor dat zorgt voor ondersteuning op vele gebieden.
 • Speelruimte om vanuit het koersplan door te ontwikkelen.
 • We werken vanuit waarderend leiderschap en vertrouwen in jou.

IKC De Akker

 • Een team dat veel van elkaar wil leren.
 • Een team dat weet dat de afwisseling tussen inspanning en ontspanning belangrijk is.
 • Veel talent dat je kunt helpen ontwikkelen.
 • Veel leuke activiteiten en feesten op school die je met ons mee kunt vieren (de leerlingen).

Arbeidsvoorwaarden

Inschaling in D13 van de CAO PO.

Interesse of direct solliciteren

Hebben we je interesse gewekt en wil je eerst meer weten over IKC De Akker of Stichting Symbio? Je kunt contact opnemen met Astrid Joziasse, interim-directeur via telefoonnummer (074) 242 16 09 en Herman Soepenberg of Peter Breur, bestuurders Symbio via telefoonnummer (074) 242 45 45.

Wil je direct solliciteren? Mail dan je cv en brief met daarin jouw motivatie en jouw ideeën over hoe jij goed invulling kunt geven aan deze opdracht naar beverts@onderwijsconnected.nl.

Reageren is mogelijk t/m zondag 7 januari 2024.

Na ontvangst van je sollicitatie worden kandidaten die passen binnen het profiel uitgenodigd voor een individueel online kennismakingsgesprek met OnderwijsConnected.

Na deze eerste kennismaking draagt OnderwijsConnected een aantal kandidaten voor aan de benoemingsadviescommissie (BAC) van de school. De gesprekken vinden plaats op donderdag 25 januari tussen 16.00 en 21.00 uur en donderdag 1 februari vanaf 16.00 uur. De datum van indiensttreding is bij voorkeur per 1 mei en uiterlijk 1 augustus 2024.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van deze uitdagende vacature vragen? Neem dan contact op met Beatrijs Everts via beverts@onderwijsconnected.nl. Zij begeleidt deze procedure vanuit OnderwijsConnected.