Beleidsmedewerker Onderwijskwaliteit Stichting Op Kop in Overijssel

Status: Werving geslaagd!

Functie: Beleidsmedewerker Onderwijskwaliteit
Provincie: Overijssel
FTE: 0,8-1,0

Gezocht: koploper die onze scholen begeleidt van denken naar doen

Ruimte voor onderwijskwaliteit

 “Onderwijzen is niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vlam”, zei Plutarchus eens. Stichting Op Kop leidt leerlingen op voor de wereld van morgen, in een samenleving die voortdurend in beweging is. Wij staan voor de uitdaging om mee te bewegen en goed onderwijs te verzorgen. Hoe? Daar hebben we in de afgelopen jaren veel over nagedacht en beleid voor uitgestippeld. Nu is het tijd om dit door te vertalen naar de praktijk van alledag. Om denken en doen te verbinden. Word jij de beleidsmedewerker onderwijskwaliteit (0,8-1,0 wtf) die de scholen van Op Kop daarbij helpt?

Alle veertien scholen binnen Stichting Op Kop hebben een eigen identiteit en onderwijsconcept. Maar ze delen dezelfde visie: iedere leerling in staat stellen om zijn of haar eigen talenten en persoonlijkheid te ontdekken en benutten. Zodat elk kind de school verlaat als een ‘toekomstbehendige’ wereldburger die op zijn eigen manier kan meedoen in onze snel veranderende samenleving. Talentonwikkeling vereist vakmanschap. En toekomstbehendigheid vraagt om verandervaardigheid. De kern van goed onderwijs ligt in handen van de leerkracht. Een grote verantwoordelijkheid. Gelukkig hoeven ze het niet alleen te doen. Jij en je collega’s zijn er om hen te ondersteunen.

Samen Op Kop

Als beleidsmedewerker onderwijskwaliteit help je onze scholen bij het uitvoeren van het gemaakte beleid en bij verdere beleidsvorming. Je bent een koploper die goed weet dat hij zonder zijn team de koppositie verliest. Niet alleen voor leerlingen, ook voor leerkrachten geldt: ontwikkeling dwing je niet af, je nodigt ertoe uit. Grassprietjes gaan nu eenmaal niet vlugger groeien door aan ze te trekken. Jouw aangeboren nieuwsgierigheid gebruik jij om je te verdiepen in de scholen, je collega’s, hun denken en doen. Met die insteek zorgen wij voor passend onderwijs binnen onze samenwerkingsverbanden 2203 en 2305. De inzichten die dat oplevert, benut jij om samen de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Jij, de teams, de leerlingen, hun ouders, de bestuurders en alle andere collega’s: Op Kop zijn we samen!

Wie ben jij?

Wij zijn nieuwsgierig wie jij bent en wat je meebrengt. Over welke gespecialiseerde kennis in je vakgebied beschik jij en hoe heb jij die opgedaan? Ben je analytisch, beleidsmatig en communicatief sterk? Kun je je collega’s inspireren om beleid in de praktijk handen en voeten te geven? En om samen te (blijven) werken aan vakmanschap en toekomstbestendig onderwijs van hoge kwaliteit? Dan zou jij zomaar onze nieuwe beleidsmedewerker onderwijskwaliteit kunnen zijn. Je hoeft dus niet per definitie onderwijskundig afgestudeerd te zijn, maar dient over de juiste kennis en vaardigheden te beschikken.

Over Op Kop

Stichting Op Kop is eindverantwoordelijk voor het onderwijs dat wordt gegeven door de veertien openbare basisscholen in de prachtige gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland in de Kop van Overijssel. Op onze website vind je meer over onze missie en visie. Ook vind je daar ons strategisch beleidsplan ‘Ruimte voor talent, vakmanschap voorop’ en meer informatie over onze organisatie.

Hoe staan we ervoor?

 Organisatie

 • Het stafbureau van Op Kop ondersteunt de 14 scholen met in totaal zo’n 200 medewerkers en 1600 leerlingen.
 • In de functie van beleidsmedewerker onderwijskwaliteit maak je deel uit van ons team op het stafbureau van Op Kop in Giethoorn.
 • Binnen stichting Op Kop zijn clusters van scholen gevormd die worden geleid door clusterdirecteuren. Clusters bestaan uit twee scholen en iedere (cluster)school kent een locatiecoördinator.
 • Binnen diverse netwerken wordt er door medewerkers van de scholen met elkaar samengewerkt.
 • Samen met de medewerkers van het stafbureau werk je aan de onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg in clusters en teams.
 • We werken waar mogelijk aan IKC-ontwikkeling.
 • Scholen hebben veel vrijheid in de profilering en conceptontwikkeling van hun onderwijs.
 • Binnen de samenwerkingsverbanden wordt vanuit meerdere besturen en scholen voor regulier basisonderwijs samengewerkt aan passend onderwijs. Je hebt regelmatig contact met Expertise Centrum ’t Ravelijn.

Inhoudelijk

 • Onze scholen staan wat betreft de onderwijsopbrengsten goed op de kaart en hebben alle een basisarrangement.
 • Vanuit onze visie op onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg is er een handboek kwaliteitszorg ontwikkeld.
 • Talentontwikkeling staat centraal. Dat doen we onder andere door het aanbieden van een breed palet aan (keuze) vakken en activiteiten, waar mogelijk in een doorgaande lijn van 0 t/m 18 jaar. Deze vakken en activiteiten bieden we zowel op school, in de omgeving als buiten schooltijd aan.
 • We zetten vol in op het vakmanschap van collega’s. Dat doen we individueel, met collega’s en in de netwerken. Er is een stichtingsbrede visie op vakmanschap voor alle lagen van de organisatie geformuleerd.
 • Vrijwel alle scholen scoren boven de fundamentele en streefniveaus wat betreft de referentieniveaus. Ook scoren vrijwel alle scholen boven de gemiddelde scores van vergelijkbare scholen in Nederland.
 • Er wordt gewerkt in een vierjarige schoolplancyclus met jaarplannen.
 • De scholen hebben vrijheid in de keuze van de eindtoets.

 Jouw werkzaamheden

 • Je schrijft beleid met een beleidsrijke begroting, voert uit en borgt de kwaliteit.
 • Je analyseert gegevens, realiseert managementinformatie en doet verbetervoorstellen.
 • Je bent aanspreekpunt voor IB’ers en directies.

Interesse?

Heb jij vragen naar aanleiding van deze uitdagende vacature? Neem dan contact op met Ton Markink via telefoonnummer (06) 235 582 25 of via tmarkink@onderwijsconnected.nl. Hij begeleidt deze wervingsprocedure vanuit OnderwijsConnected.

Je kan ook een koffiemoment inplannen bij één van onderstaande collega’s van Stichting Op Kop om eens vrijblijvend te horen hoe we werken. Dat kan door een gesprek in te plannen via deze agendalink.

 • Gedragswetenschapper – Hilde Flokstra
 • Intern begeleider – Constance Korf
 • Coördinator Samen Opleiden en professionaliseren – Karin Winters
 • Directeur – Peter Sloot
 • Bestuurder – Wim Bok

Solliciteren

Je kan solliciteren door je CV te mailen met een brief of videoboodschap met daarin jouw motivatie hoe jij denkt goed invulling te kunnen geven aan deze opdracht. Datum van aanvaarding van de vacature is in overleg.

Reageren is mogelijk tot en met 31 maart 2022. De voorselectiegesprekken worden online ingepland na de inzending van de sollicitatie. De eerste gespreksronde met de sollicitatiecommissie vindt plaats op donderdagmiddag 7 april en de tweede ronde op maandagmiddag 11 april.

We ontvangen je sollicitatie graag via info@onderwijsconnected.nl.