Open trainingen Trainingen icon

Leergang auditoren

Auditeren kun je leren

Een audit is voor scholen een waardevol instrument. Het geeft zicht op kwaliteit en onderwijsverbetering.

De leergang Auditoren van OnderwijsConnected biedt je een stevige basis om zelfstandig audits te kunnen uitvoeren op scholen. Je leert hoe je een audit moet voorbereiden en uitvoeren en hoe je je bevindingen terugkoppelt aan de directie en het team.

Je werkt vanuit het uitgangspunt ‘samen leren en samen doen’.

Ben je bestuurder, schoolleider, intern begeleider of beleidsmedewerker onderwijs & kwaliteit en wil je auditor worden? Schrijf je dan nu in.

De leergang bestaat uit vijf bijeenkomsten en twee trainingsaudits.

Opbrengst

Je leert hoe je een audit op een school uitvoert aan de hand van de inspectiekaders. Na afloop van de leergang weet je:

 • Hoe je een audit voorbereidt die bijdraagt aan de kwaliteitseisen van de Inspectie van het Onderwijs.
 • Waar je op let als je lessen observeert en beoordeelt.
 • Hoe de structuur van een auditgesprek eruitziet.
 • Hoe je een auditrapport schrijft.
 • En hoe je de resultaten terugkoppelt aan team en directie.

Leren in de praktijk

Bijeenkomsten

Voor je trainingsaudits gaat uitvoeren, woon je eerst een startbijeenkomst bij en volg je twee scholingsdagen.

Tussen de oefenaudits door en ter afsluiting is er een gezamenlijke bijeenkomst voor uitwisseling, reflectie en feedback.

Trainingsaudits

Met een team van drie personen voer je twee keer een trainingsaudit uit, onder begeleiding van de trainer. We verwachten van je dat je zelf een school zoekt voor het uitvoeren van trainingsaudits. Bijvoorbeeld je eigen school of een andere school binnen je stichting of vereniging. Je voert de audits niet uit op je eigen school, maar op de school van een medecursist.

Trainer

De leergang wordt verzorgd door drs. Bonne van Dam CMC MME, zelfstandig onderwijsconsultant.

Hij heeft jarenlange ervaring met auditorentrainingen en voert zelf regelmatig kwaliteitsaudits uit in het po, vo, so en vso. Daarnaast adviseert hij schoolbesturen over kwaliteitszorg en intern toezicht en is hij oud-inspecteur en onderwijsexpert bij de PO-raad.


Data 2024

De leergang bestaat uit vijf bijeenkomsten en twee trainingsaudits.

 • Startbijeenkomst | woensdag 17 januari 13.00 uur tot 16.00 uur
 • Tweedaagse training | woensdag 24 januari en woensdag 31 januari 09.00 uur tot 16.00 uur
 • Training audits ronde 1 | periode februari – april (data vast te stellen tijdens de startbijeenkomst)
 • Tussenevaluatie en intervisie bijeenkomst | woensdag 17 april 09.00 uur tot 12.30 uur
 • Training audits ronde 2 | medio mei – juni (data vast te stellen in overleg)
 • Eindevaluatie | woensdag 26 juni 2023 09.00 uur tot 16.00 uur

Praktische informatie

Schoolleidersregister
Deze leergang is opgenomen in het Schoolleidersregister PO herregistratie bij de professionaliseringsthema’s:

 • Onderzoeksmatig werken;
 • Kwaliteitsmanagement;
 • Transparantie en verantwoording.

De opleiding is geaccrediteerd voor 50 studiepunten.

Locatie
Esdoornstraat 3 in Zwolle

Kosten
€ 3.750,00 per persoon, inclusief studiemateriaal. De leergang is vrijgesteld van btw.

Studiebelasting
Bijeenkomsten: 72 uur
Zelfstudie: 28 uur