Talenten Motivatie Analyse (TMA)

Individuele- of Team TMA

Een TMA Talentenanalyse benadert mensen positief, is niet veroordelend en geeft inzicht in de persoonlijkheid van mensen. De analyse brengt talenten in beeld en is ontwikkelingsgericht. Daarnaast brengt TMA advies uit over de ideale werkomgeving, effectieve manier van communiceren en de leer- en ontwikkelstijl.

Opbrengsten van de TMA

  • Objectieve persoonlijke informatie over de individu. Dat geeft richting aan gesprekken over functies, professionele/persoonlijke ontwikkeling of opleiding.
  • Optimale taakverdeling binnen teams, op basis van talenten en drijfveren.
  • Effectieve matches tussen mensen en functies, op basis van talenten die nodig zijn voor de betreffende rol.
  • Inzicht in de ‘waarde’ van het medewerkersbestand; sluiten de aanwezige talenten aan op de behoefte van de organisatie?

Wat is de Talenten Motivatie Analyse (TMA)?

TMA geeft inzicht in jouw natuurlijke gedrag, het gedrag dat ‘vanzelf’ gaat. De analyse richt zich op jouw drijfveren, talenten en daaruit voortvloeiende competenties en ontwikkelmogelijkheden.  Mensen zijn gemotiveerder, effectiever en succesvoller in het werk dat dicht bij hun ware aard ligt.

Hoe werkt de TMA?

TMA start met een wetenschappelijk onderbouwde online vragenlijst die jouw drijfveren, talenten en competenties in kaart brengt. Na het invullen van de vragenlijst krijg je een rapport met de resultaten. In een persoonlijk gesprek met de professional van OnderwijsConnected worden de uitkomsten van de analyse met jou besproken.

TMA en een nieuwe functie

Heb jij ambitie voor een andere functie, wil je een opleiding volgen of ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Dan is het interessant om te zien hoe de persoonlijke competenties zich verhouden tot de ambities. Daarvoor zijn de TMA-competentieprofielen een oplossing. Die profielen kunnen we opstellen voor meerdere functies of rollen. Natuurlijk kunnen we dit ook doen voor iemands huidige functie.

TMA Teamsessie

De teamsessie geeft de deelnemers inzicht in elkaar en in het team als geheel.

Vooraf aan de teamsessie nemen we bij iedere teamlid een individuele TMA af. Na het invullen van de vragenlijst krijg de medewerker een rapport met de resultaten. De professional van OnderwijsConnected bespreekt de uitkomsten van de analyse met de medewerker in een persoonlijk gesprek.

Hierna volgt de teamsessie. Afhankelijk van de vragen en wensen bepalen we samen het programma. In het basisdagdeel besteden we aandacht aan de verschillen en verdeling van de talenten binnen het team. De medewerkers leren hun eigen talenten en die van elkaar beter kennen. Ook bespreken we gezamenlijk welke doelen het team heeft en welke gedragsafspraken hierbij horen. Na de basisbijeenkomst stellen we een plan van aanpak op voor het realiseren van de gestelde doelen.

TMA-360-gradenmeting

Ook voor wie lekker op zijn plek zit, kan TMA een waardevol instrument zijn om het functioneren naar een (nóg) hoger plan te tillen. Leiders en leidinggevenden bijvoorbeeld, weten als geen ander hoezeer hun gedrag effect heeft op dat van de mensen om hen heen. Het geeft handvatten om gedrag bewust in te zetten voor een positief effect op medewerkers, samenwerkingspartners en collega’s. Tijdens de TMA kan ook een 360-gradenmeting worden gedaan, waarbij de omgeving van de deelnemer input geeft. De uitkomsten van de analyse worden beschreven in een rapport. De toegang tot de 360 gradenmeting is gratis.

TMA competentieassessment

TMA is ook een uitstekend instrument om inzicht te krijgen bij personeelsselectie en loopbaanontwikkeling. Deze assessments bieden wij aan als onderdeel van werving en selectie en ook als losstaande dienst.

De afname van een competentieassessment is op het kantoor van OnderwijsConnected en neemt een volle dag in beslag. Aan het einde van de dag heeft de kandidaat een helder rapport met concrete ontwikkelpunten. De opdrachtgever sluit aan het einde van de dag aan om de uitkomsten te bespreken en het vervolg vast te stellen.

Kosten Talenten Motivatie Analyse

Individuele Talenten Motivatie Analyse
€ 700,- per persoon

Dit is inclusief talentenanalyse, TMA-rapport en persoonlijk reflectiegesprek met een professional van OnderwijsConnected.

Team Talenten Motivatie Analyse
Voor een Team TMA maken we een voorstel op maat.

Dit is inclusief een online aftrap met het hele team, individuele talentenanalyses, persoonlijke reflectiegesprekken met de professional van OnderwijsConnected, de teamanalyses en een basisdagdeel met het team. De teamsessie geeft de deelnemers inzicht in elkaar en in het team als geheel.

Ontwikkelassessment
€1.500,-

Via een ontwikkelassessment krijg je een duidelijk beeld van de talenten en competenties van de kandidaat. We creëren optimale omstandigheden om de potentie van de kandidaat inzichtelijk te maken.  De mens staat daarbij voorop, maar altijd in relatie tot de doelstellingen van jouw organisatie.

Vragen

Neem contact op met Mathieu Bootsveld, TMA-professional OnderwijsConnected