Berichten

Aan de vooravond van innovatie in de zorg rond het kind?

Waar is de connectie tussen ouders en professionals?

Wat is er aan de hand?

Al sinds mijn tijd op Orthopedagogisch Centrum de Ambelt, rijst de vraag hoe krijg ik de ouders mee om de juiste stappen in de ontwikkeling van hun kind te maken? Het is soms best complex. Er is een psycholoog met de leerling aan het werk, een dyslexie specialist, een ergotherapeut en iedereen doet z’n ding. Maar waar is de afstemming, wie is waar voor verantwoordelijk en wie beslist uiteindelijk?

Met de komst van Passend Onderwijs is dit ook voor het regulier onderwijs een belangrijk item geworden. Er zijn steeds meer kinderen die zorg behoeven. Cognitief, sociaal-emotioneel of allebei. De leerkracht heeft, gelijk de ouders, het beste voor met het kind en slooft zich uit om het ‘goed’ te doen. Maar wat is goed?

Wiens mening is heilig?

Ouders hoog of laag opgeleid worden mondiger, struinen het internet af naar kennis. Soms worden ze inhoudelijk mondiger en soms verbaal. De ouder heeft een hoog verwachtingspatroon van de leerkracht en andere professionals en spreekt ze daarop aan.

Het onderwijs als vindplaats voor de diverse problematiek, is vaak als eerste aan zet in de zorg rond kinderen. Als eerste de leerkracht van de groep en intern begeleider van de school en als het echt ingewikkeld wordt, dan worden de –ogen  en –logen uit de kast getrokken, komen de dyslexie en dyscalculie specialisten in beeld en zijn de psycho-, gezins- en gedragstherapeuten op afroep beschikbaar.

In het slechtste geval is het bal compleet en is er een voedingsbodem voor de Poolse landdag. Tegenwoordig een MDO geheten, als afkorting voor Multi-Disciplinair Overleg. Endáárgaat het vaak mis.

Iedere professional ventileert zijn of haar mening over wat het beste is voor het kind. Iedereen heeft haar eigen plan, maar waar is de ouder in dit geheel? In het gunstigste geval is de ouder uitgenodigd voor het MDO, maar geef ze de kost waar de ouder niet eens aan tafel zit!

Nadat de ouder al heeft opgezocht wat een Multi-Disciplinaire Overleg betekent, vliegen hen de vaktermen van de specialisten om de oren. Ondertussen ratelen de hersens en worden er, in het positieve geval, vragen gesteld. Waarom zus en waarom zo? De samenhang ontbreekt veelal, want iedereen redeneert vanuit het eigen werkveld.

Aan het einde van dit MDO wordt er aan de ouders gevraagd; Wat denkt u, zullen we Evelien laten onderzoeken op ………………..? We gaan de komende weken aan de gang met…..Als ouder wordt er dan van je verwacht dat je een antwoord geeft en wel graag een JA. Als je NEE zegt, dan heet het dat de ouder de hakken in het zand zet. En dan? De verwijdering tussen ouder en school is daar en het belang van het kind ondergeschoven.

Maar wie is de voorzitter van het MDO?

De voorzitter is vaak de intern begeleider of de orthopedagoog. Maar vanuit welke visie? Tot de leeftijd van 12 jaar zijn de ouders regievoerder, van 12 tot 18 wordt ook het kind in meer of mindere mate gehoord alvorens te komen tot besluitvorming en vanaf hun 18e beslissen de jongeren zelf.

Zou het dus niet heel erg, zelfs ongelofelijk logisch zijn, als de ouder en/of de jongere de voorzitter is van het MDO? Zij hebben immers de regie. Zij moeten uit het woud van adviezen van experts en specialisten ventileren wat zij het meest waardevol vinden in de ontwikkeling van hun kind of zichzelf. En als de ouder of jongere al die –ogen en –logen taal niet snapt, dan kunnen ze doorvragen totdat het ze duidelijk is uitgelegd. Of als de ouder of jongere het zelf moeilijk vindt, dan voegen ze een bekende toe aan het overleg, die met ze meeluistert en meedenkt in wat er verstandig is om te doen. Let wel; verstandig is om te doen vanuit het perspectief van de ouder of de jongere!!!

De professional in de coachingsrol.

Dat vraagt een wezenlijk andere houding van de professional. Natuurlijk weet die professional vanuit zijn/haar expertise wat goed is voor de ontwikkeling, maar de vraag is hoe krijg ik het op een goede manier over de bühne bij de ouder of jongere? Meenemen in het proces heet dat. Het vraagt tact en verbindende kwaliteiten. Vraag als professional eerst of de ouder of jongere een probleem heeft en wat dan het meeste knelt. Neem als school of sociaal wijkteam, ouders en jongere eerst mee in de routes die er binnen de hulpverlening zijn en wat die kunnen betekenen. Er zijn er namelijk nogal wat. Onderstaande publicatie geeft mooi inzicht.

Pas als de ouder of jongere zelf snapt dat er iets moet gebeuren, dan ontstaan er ingangen om hulp te verlenen. Uiteindelijk is ook hier communicatie weer het toverwoord, maar allereerst erkenning door de professional dat de ouder of jongere regie voert over het welbevinden van hun kind of zichzelf. Pas als bewezen wordt, dat iemand het niet kan, dan komen andere organisaties in beeld.

Innovatie in de jeugdzorg?

In de ouderenzorg is sinds 6 jaar het communicatieplatform OZOverbindzorg (www.OZOverbindzorg.nl) een succesvol concept gebleken om de cliënt in de regie te krijgen. Het platform heeft inmiddels diverse innovatieprijzen gewonnen in de zorg en staat er uitstekend op bij het ministerie van VWS.

Het is de ultieme simpelheid van het platform dat ervoor zorgt dat het zich als een olievlek uitbreidt over het land. Iedere burger kan er zelf of met een beetje hulp van naasten mee werken. De professional is op uitnodiging te gast op het platform van de cliënt. Alle betrokkenen kunnen onderling én met de cliënt communiceren met als gevolg dat iedereen op de hoogte is van wat er in de zorg rond de cliënt gebeurt. Feitelijk het omgekeerde digitale patiëntendossier, waarbij de introductie destijds stuk liep op de privacy wetgeving is het platform van OZOverbindzorg volledig AVG-proof. Het is nu immers de cliënt die aanvinkt of de professional wel of niet mag meelezen in de zorg rond de cliënt.

Nu de overheid vanuit haar beleid ook sterk aanstuurt op eigen regie van ouders of jongeren, is het interessant te verkennen of OZOverbindzorg een middel kan zijn om dat proces te versnellen. Ouders en jongeren in de regie!! Professionals in de rol als dienstverlener vanuit onderwijs, zorg en welzijn.

Succes in de samenwerking!

Ton Markink, directeur Onderwijs Connected BV