Skip to main content

Nathalie

“Integer, consequent en betrouwbaar"

Ik kan in oudergesprekken de juiste toon vinden en tot de kern doordringen. En beschik over een natuurlijk vorm van leiderschap. Het team houd ik gemotiveerd en neem ze mee in het proces. Ik zet heldere lijnen uit, coördineer, geef afspraken vorm en houd zicht op het nakomen van de gemaakte afspraken. Daarnaast heb ik kennis van zaken. Ben veelzijdig. Kan snel schakelen en daardoor goed de aansluiting vinden met collega’s, ouders en directie. Ik ben integer, consequent en betrouwbaar.