Uitbuiting van koffieboeren

Op uitnodiging van Ando Tuininga van Pure Africa Koffie in Deventer is Ton Markink in November 2018 meegereisd naar Rwanda.
Samen met nog 11 andere ondernemers uit de regio Zwolle.

Naast het doel om ons netwerk uit te breiden met bedrijven vanuit verschillende sectoren, hebben we inzicht gekregen in de productie van koffie. Mooi om te zien hoe een product dat we bijna allemaal elke dag drinken, met veel passie door de Rwandese boeren wordt verbouwd.

We zijn ons echter ook rot geschrokken. Mensen op het land werken voor 1 euro per dag in de brandende zon, om ons van koffie te voorzien. Geen vetpot, zeker gezien het feit dat de inkomsten niet in verhouding staat tot de kosten van levensonderhoud in Rwanda.

De internationale koffiehandel heeft daar geen boodschap aan. De massa van de markt werkt met wereldmarktprijzen en handelssystemen die nadelig uitpakken voor koffieboeren. Multinationals krijgen een lage prijs, doordat lokale agenten nog voor het seizoen oogsten opkopen tegen een lage prijs. Dit doen ze door arme boeren, die niet bij een coöperatie zijn aangesloten, te voorzien van voor hen anders onbetaalbare kunstmest in combinatie met een lage verkoopprijs voor hun koffie. Voor hen rest geen keuze om genoegen te nemen met minder dan de wereldmarktprijs.

Een andere filosofie op ondernemen

Willen we de uitbuiting van koffieboeren doorbreken, dan kan het kan niet anders, dan dat we voor een kop koffie meer moeten gaan betalen, of dat de Westerse markt met minder winst genoegen neemt. Pure Africa Koffie wil deze, voor de boeren slechte, situatie doorbreken. En denkt ook dat het kan. Zo lang de consument de prijs voor een bak koffie bij de Starbucks wil betalen, moet het ook mogelijk zijn een eerlijke prijs voor een kilopak koffie te ontvangen.

Pure Africa koffie koopt tegen een eerlijke prijs rechtstreeks bij de coöperaties in Rwanda en Ethiopië haar koffie in. Men verzorgt zelf het transport naar Nederland. Van ieder verkochte kilo koffie vloeit er één euro terug naar Africa in de vorm van microkredieten voor kleine bedrijfjes in Rwanda. Dat wordt overigens ook door Pure Africa zelf beheert, zodat het zeker is dat het geld op de goeie plekken terecht komt. Inmiddels draaien er zo’n 30 projecten in Ethiopië en Rwanda.

Onder aan de streep blijft er in deze transparante calculatie 25% van de prijs in het land van herkomst, terwijl dat in de huidige situatie in de meeste gevallen slechts 10% is.

Lees het uitgebreide Volkskrant artikel over koffieprijzen

Onderwijs connected Zwolle

Onze maatschappelijke bijdrage

Onderwijs Connected levert per gewerkt uur 0,50 eurocent in koffie terug aan de opdrachtgever. Daarmee hopen we een stimulans te geven aan het bewustzijn omtrent een product dat we vrijwel allemaal dagelijks drinken. Op deze wijze kunnen we ervoor zorgen dat meer koffieboeren een eerlijke prijs voor hun koffie ontvangen.

Daarnaast is Onderwijs Connected met de Nederlandse Ambassade in Rwanda in gesprek om te kijken of wij een onderwijs gerelateerd project in Rwanda kunnen voorzien van een microkrediet. Uit gesprekken met de Nederlandse ambassade is gebleken dat ongeveer 80% van de kinderen naar school gaat, maar dat de kwaliteit van het aanbod onder de maat is. Er is nauwelijks sprake van een curriculum. De Nederlandse ambassade geeft aan dat in de prioritering van de verdere ontwikkeling van Rwanda, onderwijs op nummer 1 staat.

© Onderwijs Connected | Design by Kruse BC