Leergang auditoren

Wilt u een actieve bijdrage leveren aan onderwijskwaliteit en resultaatgericht onderwijs?
Dan is deze leergang iets voor u!

Auditeren kun je leren!

Interne audits zijn een steeds belangrijker instrument voor zicht op kwaliteit en onderwijsverbetering. Auditoren bezoeken scholen en geven feedback op de kwaliteit van het onderwijs en aangrijpingspunten voor de schoolontwikkeling. Om dit goed te kunnen doen is kennis van de inspectiekaders, samen leren en samen doen heel belangrijk.

Bent u bestuurder, schoolleider, intern begeleider of beleidsmedewerker onderwijs & kwaliteit en geïnteresseerd? Schrijf je dan nu in.

Opbrengst

Na afloop van de leergang weet u hoe u een audit moet voorbereiden die bedraagt aan de kwaliteitseisen van de inspectie. Waar u op moet letten als u lessen gaat observeren en beoordelen. Hoe de structuur van een auditgesprek eruit ziet. Hoe u een auditrapport schrijft. En hoe u de resultaten aan de directie en het team terugkoppelt.

 

Scholingsdagen

Mensen leren mensen. En daarom staat de leergang in het teken van praktijkleren.

Scholingsdagen
We starten met
twee scholingsdagen. Daarna u voert met een team van drie personen twee keer een oefenaudit uit onder begeleiding van de trainer. U zoekt zelf een school voor de trainingsaudit(s). Bijvoorbeeld uw eigen school of een andere school binnen uw bestuur. De school wordt bezocht door medecursisten van de opleiding. Zelf voert u een trainingsaudit uit op de school van een medecursist.

Tussentijds en ter afsluiting is er een gezamenlijke bijeenkomst voor uitwisseling, reflectie en feedback.

Studiebelasting
Bijeenkomsten 72 uur
Zelfstudie 28 uur

Trainer

De leergang wordt verzorgd door drs. Bonne van Dam CMC MME, zelfstandig onderwijsconsultant.

De heer van Dam heeft jarenlange ervaring met auditorentrainingen. Voert zelf regelmatig kwaliteitsaudits uit in het het po, vo en (v)so. En adviseert schoolbesturen over kwaliteitszorg en intern toezicht. Daarnaast is hij oud-inspecteur en onderwijsexpert bij de PO-Raad.

Cursusdata 2021

De leergang bestaat uit vijf bijeenkomsten en twee trainingsaudits.

  • Startbijeenkomst | 8 april  10.00 uur  tot 13.00 uur
  • Tweedaagse scholing en training | 27 en 28 mei 10.00 – 16.00 uur
  • Trainingsaudit ronde 1 1 juni, 7 juni, 10 juni, 15 juni, 24 juni (één van deze data)
  • Tussenevaluatie, intervisie en scholing schriftelijke rapportage | 30 juni 10.00 uur tot 16.00 uur
  • Trainingsaudit ronde 2 14 september, 23 september, 28 september, 5 oktober, 11 oktober (één van deze data)
  • Eindevaluatie | 2 november 10.00 uur tot 16.00 uur

Praktische informatie

Schoolleidersregister
Deze leergang is opgenomen in het Schoolleidersregister PO herregistratie bij professionaliseringsthema’s: P1. Onderzoeksmatig werken; 2. Kwaliteitsmanagement; 3. Transparantie en verantwoording. De opleiding is geaccrediteerd voor 50 studiepunten.

Investering
De kosten voor dit programma bedragen 3200 euro per persoon. De cursus is vrijgesteld van btw. De prijs is inclusief studiemateriaal.

Locatie
Esdoornstraat 3 in Zwolle