Skip to main content

Kwaliteit & onderwijs

Wij helpen verbetering en vernieuwing realiseren

Opleiding en coaching

Onze opleidingen en coaching zijn gericht op de ontwikkeling van individu, team en organisatie. Hierbij maken wij gebruik van reflectie. Want reflectie zien wij als een effectieve, doelgerichte manier om tot nieuwe inzichten te komen en daarmee tot verandering van gedrag of attitude.

Zorgstructuur op orde

Een goede zorgstructuur is de basis voor goede onderwijsopbrengsten én voor het vormgeven van passend of inclusief onderwijs. Maar hoe richt je een werkbare en passende structuur in? Daar ondersteunen wij scholen bij.

Externe audits

Werken aan continue verbetering binnen je school/scholen? Laat ons een objectieve externe audit uitvoeren. Dat helpt je om je school duurzaam naar een hoger niveau te tillen. Als je wilt, ondersteunen we ook bij het doorvoeren van verbeterpunten.

Training en coaching - De klas voorop!

Wat maakt een onderwijsprofessional tot een goede onderwijsprofessional?

Een goede directeur of intern begeleider is in staat om anderen te inspireren en te stimuleren.

Hij versterkt de motivatie, betrokkenheid en prestaties van de medewerkers in de onderwijsorganisatie.

Wil je je hierin ontwikkelen, meld je dan aan voor een coachingstraject. We begeleiden ook startende IB’ers en directeuren.
Voor leerkrachten en teams verzorgen onze specialisten didactische coaching, beeldcoaching en pedagogische coaching.

Grote veranderingen komen tot stand door kleine stappen te nemen richting je doel.

Breng jezelf en je organisatie verder, en daarmee het onderwijs:

Cursus Oriëntatie op leiderschap

3 dagdelen

Opleiding tot interne auditor

5 bijeenkomsten en twee trainingsaudits

Zorgstructuur op orde

Directie en intern begeleiders hebben veel invloed op het moraal binnen de organisatie. Stijg boven jezelf uit en zorg voor de juiste stimulans in het team, want alleen samen kom je tot een lerende organisatie.

Opleiding tot interne auditor

In februari 2021 zijn we gestart met de opleiding tot auditor. Bonne van Dam verzorgd deze opleiding. Bonne is een oud-onderwijsinspecteur en lid van het analyseteam van de PO-raad.

Meer informatie en inschrijvingsmogelijkheid vind je hier.

Externe audit

Een goed hulpmiddel voor het werken aan continue verbetering is de audit. Die laat zien waar je onderwijsorganisatie staat, of je de doelen en het beoogde kwaliteitsniveau hebt behaald en waar verbeterpunten zijn. Op basis van een nulmeting vanuit het inspectiekader voert OnderwijsConnected een objectieve externe audit uit binnen je school/scholen. Het rapport met aanbevelingen dat je aansluitend van ons krijgt, helpt je om je school duurzaam naar een hoger niveau te tillen. Als je wilt, ondersteunen we ook bij het doorvoeren van verbeterpunten.