Kwaliteit & onderwijs

Vernieuwing en verbetering in uw lerende organisatie

Training en coaching

Wij werken vanuit oriëntatie en reflectie om tot nieuwe inzichten te komen. Op die manier sturen we op de ontwikkeling van het individu, het team en de organisatie!

Zorgstructuur op orde

Een goede zorgstructuur is de basis voor goede onderwijsopbrengsten en het vormgeven van passend onderwijs. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn goed verdeeld tussen directie, IB en leerkrachten. Samen met u werken we aan een werkbare en passende structuur waarin afspraken omtrent signaleren, diagnostiseren en behandelen worden vastgelegd.

Externe audits

Op basis van een nulmeting vanuit het inspectiekader voeren wij een objectieve, externe audit uit binnen uw school/scholen. U ontvangt een rapportage met aanbevelingen en wij staan u graag ter zijde bij het doorvoeren van verbeteringen.

Training en coaching - De klas voorop!

Directie en intern begeleiders hebben veel invloed op het moraal binnen de organisatie. Stijg boven uzelf uit en zorg voor de juiste stimulans in het team, want alleen samen komt u tot een lerende organisatie.

De coachingstrajecten van Onderwijs Connected richten zich op de coaching van leerkrachten en teams, maar op op de coaching van intern begeleiders en (interim) directeuren.

Onze specialisten richten zich op didactische coaching, beeldcoaching en pedagogische coaching van leerkrachten en teams.

Startende IB'ers en directeuren worden begeleid door onze ervaren professionals

In een positieve omgeving durven we ons open te stellen om te veranderen, te leren, te verbeteren.

Cursus Oriëntatie op Leiderschap start in maart 2021!

Ben je leerkracht, intern begeleider of bouwcoördinator met de ambitie om door te groeien tot locatieleider of directeur? Dan is dit oriëntatieprogramma iets voor jou!

Geloof jij dat je nog meer waarde kunt toevoegen in een leidinggevende positie als (interim) directeur, of intern begeleider? Tijdens deze oriëntatiecursus krijg je vanuit reflectie en oriëntatie zicht op leidinggeven in de volle breedte. aan het einde v an het traject ben je in staat om te bepalen of leidinggeven binnen een onderwijsorganisatie perspectiefrijk is!!

Zorgstructuur op orde

Directie en intern begeleiders hebben veel invloed op het moraal binnen de organisatie. Stijg boven uzelf uit en zorg voor de juiste stimulans in het team, want alleen samen komt u tot een lerende organisatie.

Opleiding tot interne auditor

In februari 2021 gaat de gloednieuwe opleiding tot auditor van start. Bonne van Dam zal deze opleiding verzorgen. Bonne is een oud-onderwijsinspecteur en lid van het analyseteam van de PO-raad.

Meer informatie en inschrijvingsmogelijkheid volgt binnenkort! Heb je interesse? Laat het ons vast weten!

Audits

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op alle scholen. Onze ervaren auditoren lichten graag samen met u de scholen door aan de hand van het inspectiekader. Aan het eind ontvangt u een rapportage met aanbevelingen om de kwaliteit duurzaam te verbeteren.