Gezocht: ijzersterke frisdenkers die scholen helpen koersen op toponderwijs

Functie
IB’ers en kwaliteitscoördinatoren
Vakgebied

Gezocht: ijzersterke frisdenkers die scholen helpen koersen op toponderwijs

Vanwege een sterke groei van het aantal opdrachtgevers is OnderwijsConnected op zoek naar uitbreiding van haar pool van intern begeleiders/kwaliteitscoördinatoren. Ben jij de onderwijsprofessional die leerling, leerkracht, team, school en bestuur deskundig, met verbindingskracht en met focus op resultaat weet verder te brengen?

OnderwijsConnected

Vooruitgang van het onderwijs is mensenwerk. Dat vereist vakbekwame professionals. Wij voorzien scholen en onderwijsorganisaties van goede (interim) directeuren, intern begeleiders/kwaliteitscoördinatoren en orthopedagogen/schoolpsychologen. Daarnaast adviseren we bij het maken van beleid rond kwaliteitszorg, IKC-vorming en het anders organiseren van het onderwijs. Dat alles doen we met veel kennis en kunde, plezier en frisse denkkracht. En natuurlijk met een groot kloppend hart voor het onderwijs.

Situatieschets van OnderwijsConnected

Organisatorisch

 • OnderwijsConnected B.V. is een groeiende organisatie van onderwijsprofessionals. Na in 2018 met z’n tweeën gestart te zijn, werken inmiddels 45 mensen onder de bezielende leiding van Ton Markink en Mathieu Bootsveld aan voortgang en vooruitgang in het onderwijs.
 • Ons huidige werkgebied bevindt zich grofweg tussen Groningen-Nijmegen en Hengelo-Almere.
 • Wij werken met een pool van kwaliteitscoördinatoren in vaste dienst die bij diverse besturen worden ingezet. Daarnaast hebben we een schil van IB’ers/kwaliteitscoördinatoren die als zelfstandig professional opdrachten voor onderwijsbesturen uitvoeren.
 • Op dezelfde manier hebben wij ook een pool met (interim) directeuren en orthopedagogen/schoolpsychologen.
 • OnderwijsConnected is een platte organisatie met hele korte lijnen. Iedereen staat met elkaar in verbinding waardoor de kennis die iedereen heeft en ontwikkelt, toegankelijk is. 
 • Eens per kwartaal organiseren we een bijeenkomst rond een inhoudelijk thema. 
 • Met Ton en Mathieu aan het roer van OnderwijsConnected is iedereen gegarandeerd van het werken in een ontspannen sfeer waar plezier, vooruitgang en focus op resultaat voorop staan. We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. 

  Inhoudelijk

 • Wij zien onderwijs als de motor van vooruitgang. Door energie te brengen, het potentieel van school en mens te activeren en daarmee resultaten te verbeteren, koersen we samen met teams, scholen en schoolbesturen op toponderwijs.
 • De noodzaak om in een veranderende wereld een goed school- of bovenschools kwaliteitsbeleid te voeren, gericht op wat kinderen in deze tijd nodig hebben, is sterk gegroeid. Onze mensen stimuleren en ondersteunen leerkrachten, teams en besturen bij het ontwikkelen van een duidelijke visie, strategie en een lerende cultuur. Dat doen we in resultaatgerichte samenwerking.
 • De transformatie van IB’er naar kwaliteitscoördinator is in volle gang. De kwaliteitscoördinator fungeert tegenwoordig als casemanager, zorgcoördinator, didactisch coach, planvormer en data-analist om het onderwijs op een hoger plan te brengen. De kwaliteitscoördinator is van groot belang binnen de school, om het Passend Onderwijs naar de praktijk te vertalen en de kwaliteit van onderwijs te verbeteren.

Jouw opdracht

 • Als tijdelijk professional adviseer jij scholen bij het ontwikkelen en implementeren van schoolbrede en duurzame kwaliteitszorg.
 • Je geeft vorm en inhoud aan het vertalen van de eisen uit het inspectiekader naar het handelen van leerkrachten in de klas.
 • Je bent gericht op het ontwikkelen van een lerende cultuur en op kwaliteitsverbetering van de school.
 • Op basis van de vooraf gestelde opdracht ga je aan de slag en periodiek rapporteer je aan de opdrachtgever en OnderwijsConnected je bevindingen. Op basis daarvan stellen we mogelijk de opdracht bij.
 • Je deelt je kennis en kunde met je collega’s van OnderwijsConnected.

Uiteraard verschilt het karakter van iedere opdracht. Deze is sterk afhankelijk van de specifieke situatie per school.

Wie zoeken we?

Wij zoeken ijzersterke kwaliteitscoördinatoren/IB’ers die hun vakmanschap, denkkracht en creativiteit graag inzetten om leerlingen, onderwijsteams en schoolbesturen verder te brengen. Onderwijsprofessionals die:

Toekomst- en resultaatgericht zijn
We vinden het belangrijk dat onze kwaliteitscoördinatoren de schoolvisie weten te vertalen naar een schoolbrede, duurzame kwaliteitsaanpak en vervolgens naar het praktisch handelen in de onderwijssetting. De interne zorgstructuur richten ze zo in, dat het accent ligt op preventie en ondersteuning van individuele leerlingen door hun eigen leerkracht. Als coach en kenniscoördinator gericht op de kwaliteit van de school zijn onze kwaliteitscoördinatoren in staat om een school ‘inspectieproof’ te maken.

Coachen/adviseren bij het ontwikkelen van een lerende cultuur
Onze kwaliteitscoördinatoren hebben niet alleen ontwikkelingsgerichte visie op het leren van kinderen, maar ook op het leren van het team. Zij stimuleren leerkrachten om vanuit hun eigen kracht zoveel mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van ieder kind. Door samen met de leerkracht en de directeur te sparren over schoolresultaten en schoolontwikkelingen, ontstaat een collectief lerende organisatie.

Vaardig zijn
Onze kwaliteitscoördinatoren zijn toegerust voor hun rol. Ze hebben lef en durven van het gebaande pad af te wijken. Ze zijn tekstueel en communicatief ijzersterk. En kunnen beleidsstukken schrijven en implementeren. Ook zijn ze daadkrachtig, vasthoudend en tactisch vaardig. Al onze kwaliteitscoördinatoren in vaste dienst zijn geschoold auditor of worden daartoe opgeleid.

Wat bieden wij jou?

 • Je wordt onderdeel van ons team van kwaliteitscoördinatoren. 
 • We zorgen met verschillende opdrachten voor een flinke variatie in je werk.
 • Je bent in grote mate zelf verantwoordelijk voor het realiseren van doelen. Natuurlijk krijg je daarbij support vanuit OnderwijsConnected.
 • We zorgen voor inhoudelijke sparringpartners in je opdracht(en)
 • Om up-to-date te blijven organiseren we voor al onze kwaliteitscoördinatoren eens per kwartaal een intervisiebijeenkomst met inhoudelijke thema’s en externe sprekers.
 • Een prettige cultuur waarin aandacht is voor jouw ambities en ontwikkelingswensen.

Arbeidsvoorwaarden

 • We bieden je een dienstverband welke gelijk loopt met de CAO PO. 
 • Inschaling is afhankelijk van je kennis en ervaring.

Interesse?

Hebben we je interesse gewekt en wil je eerst meer weten over OnderwijsConnected? Maak een vrijblijvende afspraak voor een koffiemoment met Ton Markink. Telefoonnummer (06) 23 55 82 25.

Solliciteren

Wil je direct solliciteren? Mail dan je cv en brief met daarin jouw motivatie en jouw ideeën over hoe jij goed invulling kunt geven aan deze opdracht naar info@onderwijsconnected.nl. 

Reageren is mogelijk t/m vrijdag ….. 2022. 

Na ontvangst van je sollicitatie worden kandidaten die passen binnen het profiel uitgenodigd voor een individueel (online) kennismakingsgesprek met OnderwijsConnected.

De gesprekken vinden plaats op …… tussen … en … uur. De datum van indiensttreding is bij voorkeur <datum> en uiterlijk <datum>. 

Procedure

Heb je naar aanleiding van deze uitdagende vacature vragen? Neem dan contact op met Ton via tmarkink@onderwijsconnected.nl. Hij begeleidt deze procedure vanuit OnderwijsConnected BV.