Skip to main content

Lerarentekort? Of te weinig pedagogisch medewerkers om je opvanggroepen te draaien? Voeg onderwijs en opvang samen in één integraal kindcentrum en je probleem is opgelost. 

Eén uurtje opvang vóór school en één uurtje opvang ná school. In theorie kan dit de werkdag zijn van een pedagogisch medewerker. Of drie keer in de week een ochtendje de peutergroep draaien. Wie meer uren wil werken, is al gauw aangewezen op de naschoolse opvang die tot een uur of zeven in de avond duurt. 

Genoeg uren maken? Nee dus. En op prettige tijden werken? Ook niet. Geen wonder dat de gemiddelde werknemer niet staat te springen om in de opvang te werken.

En dan het basisonderwijs. Grote klassen en te weinig leerkrachten. Weg creativiteit. Weg individuele aandacht. Weg onderwijs op maat. 

Ondertussen staat een deel van de pedagogisch medewerkers in de kroeg achter de bar, om toch maar genoeg inkomen te verzamelen.

Ok, ok, we overdrijven een beetje, maar zo is het wel. En dit kán anders, want als die pedagogisch medewerkers die staan te trappelen om meer uren en om handigere werktijden nou in dienst komen van de basisschool – of andersom – is een IKC geboren, met alle personele voordelen van dien. 

Efficiënter werken is niet het enige voordeel van deze situatie. Het biedt medewerkers ook meer kans om door te groeien en andere facetten van het werken met kinderen te ontdekken; de pedagogisch medewerker kan bijvoorbeeld aan de slag als onderwijsassistent. Taken bij de leerkracht uit handen nemen, groepjes leerlingen helpen met bijvoorbeeld lezen, rekenen, muziek of gym. 

Of andersom: een onderwijsassistent verbreedt diens horizon door een deel van de week op de babygroep van de opvang aan de slag te gaan. Daarvoor is waarschijnlijk extra opleiding nodig, maar dat is tevens een kans om medewerkers te boeien en dus te binden aan je organisatie.

Klinkt dit alles als ‘to good to be true’? Inderdaad – niet íedere medewerker is te porren voor zo’n flexibele inzet. De IKC-directeur van de toekomst doet er dan ook goed aan om bij werving en selectie al te filteren op minimaal mbo-4-niveau (wat vereist is voor onderwijsassistenten), een flexibele instelling én de wil om een leven lang te leren. Maar zeg nou zelf, ‘blijven leren’ past toch ontzettend goed bij ons vak? Leerkrachten en pedagogisch medewerkers zijn er om kinderen het beste uit zichzelf te laten halen, dus waarom niet zelf ook grenzen blijven verleggen?

Om het papierwerk hoef je het als directeur niet te laten. Dat is allemaal een stuk makkelijker dan je denkt. Stel dat de pedagogisch medewerkers van de opvang ook aan de slag gaat in de klassen van het onderwijs, dan kan opvang de pedagogisch medewerkers detacheren naar de school. Dat betekent niks meer of minder dan een onderlinge rekening van opvang naar onderwijs sturen. Als je een fiscale eenheid vormt (dus bij de belastingaangifte de cijfers op één hoop gooit), dan hoef je onderling niet eens btw in rekening te brengen.

Met de invoering van gratis kinderopvang en de opkomst van de zogenaamde ‘kansrijke dag’ voor kinderen, kunnen opvang en onderwijs bijna niet anders dan samengaan en personeel uitwisselen. Van kansrijke dag naar kansrijke werkdag.

Meer weten over de kansen van IKC’s? Onze professionals staan klaar om er met jou over te sparren. Neem contact met ons op. Dan zetten wij koffie.