Skip to main content

De eerste 1.000 dagen van een leven zijn cruciaal voor de basis van het kind. Met die overtuiging biedt Stichting Archipel Onderwijs & Kinderopvang zowel basisonderwijs als kinderopvang aan. In eigen beheer, onder één dak, met één directeur en met zeer nauwe samenwerking. Sabina Dettmers is coördinator kinderopvang bij Archipel en vertelt waarom dit volgens haar de gouden formule is.

Waarom gelooft Archipel in onderwijs en opvang als eenheid?
‘Als je ervan uitgaat dat de ontwikkeling van een kind begint vanaf het moment van geboorte, ben je er als school veel te laat bij betrokken als je het kind pas op zijn vierde voor het eerst meemaakt. De eerste 1.000 dagen zijn cruciaal voor de basis. Bovendien, als een kind ergens tussen de geboorte en de kleutergroep extra ondersteuning nodig heeft, kan dat bij de opvang direct worden aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan nog niet goed samen kunnen spelen, nog weinig woorden kennen of moeilijk contact leggen. Programma’s als VVE of de hulp van een intern begeleider kunnen al wat doen voor de ontwikkeling nog voordat een kind naar school gaat.’

Archipel heeft zelfs geregeld peuters van de opvang in de kleutergroepen zitten, hoe zit dat?
‘We zijn bezig met een pilot voor een ‘3-tot-6-groep’. Peuters gaan daarin af en toe naar de kleutergroep om een paar uur mee te doen. Liedjes zingen, spelen, in de kring zitten. Dat maakt de overstap naar school makkelijker.’

Wat moet daarvoor worden geregeld?
‘Dit is iets waarin we de GGD goed moeten meenemen. Volgens de regels moet er namelijk op iedere opvanggroep van één tot acht kinderen een pedagogisch medewerker zijn. Dat kunnen we bij de bezoeken van de peuters aan de kleuters niet waarmaken. We hebben namelijk vier kleutergroepen en daar willen we telkens acht peuters over verdelen. Dan zouden we in theorie dus vier pedagogisch medewerkers moeten meesturen. Wij lossen het op door één medewerker op acht peuters mee te laten gaan, die de vier kleutergroepen één voor één langsgaat. School en opvang op elkaar laten aansluiten, vraagt dus iets van onze eigen creativiteit, maar ook van de ruimdenkendheid van bijvoorbeeld de GGD. Wat ook geregeld gebeurt, is dat een kleuter wat langer bij de peuters blijft, als die nog niet toe is aan de basisschool. Of andersom. Dat doen we in nauw overleg met de gemeenten.’

Hoeveel medewerkers bij Archipel werken én voor opvang én voor onderwijs?
‘Zo’n vijftien procent van onze medewerkers doet beide takken van sport. We hebben bijvoorbeeld een leerkracht en een intern begeleider die daarnaast ook pedagogisch coach zijn. Archipel heeft dertien locaties met zowel onderwijs als opvang. Waar de meeste andere organisaties één pedagogisch coach hebben voor alle locaties, houden wij die functie liever bínnen de locatie, vanwege nauwere betrokkenheid bij hun ‘eigen’ kinderen en zicht op de doorlopende leerlijn. Door binnen een locatie nauw samen te werken, worden intern begeleiders, pedagogisch coaches, pedagogisch medewerkers, klassenassistenten en leerkrachten één groep gelijkwaardige collega’s. De inspiratiesessies, teamuitjes en studiedagen die wij organiseren zijn dan ook voor iedereen.’

Hoe goed onderwijs en opvang ook samenwerken, er blijven verschillen. Staan die nooit in de weg?
‘Ze staan goede samenwerking niet in de weg, maar er zijn wel nadelen. De verschillen tussen de twee CAO’s bijvoorbeeld. En de twee verschillende pensioenregelingen. Je bent collega’s, maar je hebt verschillende regels en regelingen. Dat is raar. Hetzelfde geldt voor vrije dagen en de hoogte van salarissen en vakantiegeld. En als de scholen vakantie krijgen, roept het onderwijs ‘fijne vakantie’, maar werkt opvang door. Het is de taak en kunst van de locatiedirecteur om voor saamhorigheid te zorgen en dat lukt bij onze locaties goed. Het betekent bijvoorbeeld ’s avonds vergaderen of een studiedag op een zaterdag houden. Zodat iedereen erbij kan zijn. Onze medewerkers reageren hier positief op. Dat is maar goed ook, want als je het doel van de samenwerking niet ziet, gaat er iets mis met het beeld van de optimale ontwikkeling van een kind.’