Skip to main content

Resultaten verbeteren?
Activeer het potentieel van leerling, team en school.

Een kwaliteitscoördinator/IB’er die mens én school verder brengt

Behoefte aan een tijdelijke professional die een schoolbreed, duurzaam kwaliteitssysteem helpt ontwikkelen en de zorgstructuur van de school in de breedte versterkt? Onze kwaliteitscoördinatoren staan voor je klaar.

Onze pool bestaat uit kwaliteitscoördinatoren in vaste dienst die bij diverse besturen worden ingezet. Daarnaast hebben we een schil van kwaliteitscoördinatoren die als zelfstandig professional opdrachten voor onderwijsbesturen uitvoeren.

De rol van de intern begeleider verschuift. Voorheen beperkten IB’ers zich tot zorg en begeleiding van (zorg)leerlingen. Tegenwoordig dragen ze actief bij aan het organiseren en ontwikkelen van de kwaliteitszorg en de onderwijskwaliteit. Bij een zo sterk verschuivende rol past een nieuwe naam. Daarom noemen wij hen kwaliteitscoördinatoren.

Onze kwaliteitscoördinatoren…

zijn toekomst- en resultaatgericht

Ze weten de schoolvisie te vertalen naar een schoolbrede, duurzame kwaliteitsaanpak en vervolgens naar het praktisch handelen in de onderwijssetting. De interne zorgstructuur richten ze zo in, dat het accent ligt op preventie en ondersteuning van individuele leerlingen door hun eigen leerkracht. Als coach en kenniscoördinator gericht op de kwaliteit van de school zijn onze kwaliteitscoördinatoren in staat om een school ‘inspectieproof’ te maken.

ondersteunen bij het ontwikkelen van een lerende cultuur

Ze hebben niet alleen ontwikkelingsgerichte visie op het leren van kinderen, maar ook op het leren van het team. Onze kwaliteitscoördinatoren stimuleren leerkrachten om vanuit hun eigen kracht zoveel mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van ieder kind. Door samen met de leerkracht en de directeur te sparren over schoolresultaten en schoolontwikkelingen, ontstaat een collectief lerende organisatie.

We horen vaak terug dat deze coachende stijl kenmerkend is voor onze kwaliteitscoördinatoren.

zijn vaardig

Onze kwaliteitscoördinatoren zijn toegerust voor hun rol. Ze hebben lef en durven van het gebaande pad af te wijken. Ze zijn tekstueel en communicatief ijzersterk. En kunnen beleidsstukken schrijven en implementeren. Ook zijn ze daadkrachtig, vasthoudend en tactisch vaardig. 

zijn up-to-date

Onze kwaliteitscoördinatoren worden voortdurend bijgeschoold. Zo blijven ze up-to-date. Eens per twee maanden organiseren we voor hen een intervisiebijeenkomsten met inhoudelijke thema’s en externe sprekers. Onze kwaliteitscoördinatoren in vaste dienst zijn bovendien geschoold auditor of worden daartoe opgeleid.

“Onze kwaliteitscoördinatoren werken vanuit een ontwikkelingsgerichte visie op het leren van kinderen én het leren van het team”