Skip to main content

Beleid &
onderwijs

Wij ontwikkelen in en met school

Schoolontwikkelplan. Van papieren tijger naar praktisch houvast.

Een inspirerend en gedragen strategisch beleids- of schoolplan is onmisbaar als je je organisatie verder wilt brengen. Maar in de praktijk blijkt het verraderlijk lastig om zo’n plan te maken en uit te voeren. Wij helpen je bij het opzetten van een plan op maat met een heldere missie, visie en doelen waarmee jouw school verder kan.

Organisatieadvies

Goed onderwijs vraagt om de juiste aansturing. Zowel op schoolniveau als op bestuursniveau. OnderwijsConnected helpt je organisatiemodel naadloos aan te sluiten op de vraag uit de maatschappij en de huidige arbeidsmarkt.

Vernieuwde onderwijsconcepten

Sta je voor de opgave om een integraal kindcentrum te realiseren? Of onderwijs vanuit een ander organisatieprincipe, zoals een SlimFit-school of TOM-school? Wij bieden begeleiding.

Schoolontwikkelplan. Van papieren tijger naar praktisch houvast

Een plan dat heldere en goed onderbouwde beleidskeuzes vertaalt naar concrete doelen en acties. En dat je toetssteen is bij het maken van keuzes. Een plan waaraan medewerkers met plezier en in saamhorigheid aan werken. Onze adviseurs hebben ruime ervaring met beleidsvraagstukken en zijn tegelijkertijd gepokt en gemazeld in het onderwijs door jarenlange praktijkervaring. Samen met hen ontdek je stap voor stap aan welke ‘knoppen’ je in jouw organisatie kunt draaien om doelen te behalen en veranderingen te realiseren. En ontwikkel je een beleids- of schoolplan dat voortgang en daarmee vooruitgang brengt.

‘Werkt heerlijk ontnuchterend en tegelijkertijd zet het aan tot een professionele en doelgerichte manier van werken bij alle deelnemers’

Goed werkgeverschap

Hoe richt je je organisatie zo in dat mensen daar heel graag willen (blijven) werken? Allerlei factoren spelen een rol in de gezondheid van de organisatie, werkplezier en professionaliteit op de werkvloer. Denk aan taken, mogelijkheden op het gebied van scholing, ontwikkeling en doorgroei, teamvorming en extra arbeidsvoorwaarden. Wij begeleiden scholen en besturen naar aantrekkelijk werkgeverschap.

Naar een succesvol vernieuwend onderwijsconcept

In de innovatie van het onderwijs spelen vernieuwende onderwijsconcepten als SlimFit en TOM en integrale kindcentra een belangrijke rol. De oprichting van integrale kindcentra bijvoorbeeld kan leiden tot een kwaliteitsslag voor zowel onderwijs en opvang, met betere specialistische inzet van personeel, doorgaande pedagogische lijnen en onderwijs dat goed aansluit bij de onderwijsbehoefte van ieder kind.
OnderwijsConnected zet voor de begeleiding hiervan professionals in, die ervaren zijn in het begeleiden van succesvolle verandertrajecten.

Onderwijzen is bovenal wijzen waar je moet zoeken.