Beleid &
onderwijs

Wij ontwikkelen in en met school

Anders organiseren

Sta je voor de opgave om een integraal kindcentrum te realiseren? Of onderwijs vanuit een ander organisatieprincipe, zoals een SlimFit-school of TOM-school? Wij bieden begeleiding.

Organisatieadvies

Goed onderwijs vraagt om de juiste aansturing. Zowel op schoolniveau als op bestuursniveau. OnderwijsConnected helpt je organisatiemodel naadloos aan te sluiten op de vraag uit de maatschappij en de huidige arbeidsmarkt.

Schoolplan

Hoe maak je een ‘levend’, inspirerend en inzichtelijk schoolplan dat wérkt? Wij begeleiden scholen bij het opstellen van een schoolplan met praktische en haalbare doelen.

Naar een succesvol vernieuwend onderwijsconcept

In de innovatie van het onderwijs spelen vernieuwende onderwijsconcepten als SlimFit en TOM en integrale kindcentra een belangrijke rol. De oprichting van integrale kindcentra bijvoorbeeld kan leiden tot een kwaliteitsslag voor zowel onderwijs en opvang, met betere specialistische inzet van personeel, doorgaande pedagogische lijnen en onderwijs dat goed aansluit bij de onderwijsbehoefte van ieder kind.
OnderwijsConnected zet voor de begeleiding hiervan professionals in, die ervaren zijn in het begeleiden van succesvolle verandertrajecten.

Wat is het doel en de rol van onderwijs? Vanuit die vraag geven we het onderwijs vorm.

Goed werkgeverschap

Hoe richt je je organisatie zo in dat mensen daar heel graag willen (blijven) werken? Allerlei factoren spelen een rol in de gezondheid van de organisatie, werkplezier en professionaliteit op de werkvloer. Denk aan taken, mogelijkheden op het gebied van scholing, ontwikkeling en doorgroei, teamvorming en extra arbeidsvoorwaarden. Wij begeleiden scholen en besturen naar aantrekkelijk werkgeverschap.

Een levend schoolplan dat wérkt

Te veel schoolplannen liggen vrijwel ongelezen in een of andere bureaulade. Dat is jammer, want een goed schoolplan kan een geweldig handvat zijn voor kwaliteitsbeleid. Elke school is uniek en heeft zijn eigen ambities en problemen. In het schoolplan vertaal je die naar praktisch toepasbare, haalbare doelen voor de komende tijd.

Onderwijzen is bovenal wijzen waar je moet zoeken.